Михаела Крумова

Няма да има увеличение на такса „смет” за територията на община Кюстендил през 2020 година, каза председателят на Общинския съвет (ОбС) Михаела Крумова. ОбС ще гласува предложението на сесията си на 27 декември.
За територията на град Кюстендил размерът на таксата остава 1,4 промила върху данъчната оценка на имота. Извън територията на града таксата е 2 промила. Двайсет и седем населени места са освободени от такса „смет” заради липсата на сметоизвозване там, а в други четири села таксата ще бъде в размер на един промил. Фирмите ще плащат по 5,5 промила в града, а в населените места без сметосъбиране – 1,1 промила. Без промяна остават размерите на данъка за моторните превозни средства и такса „куче”, която е един лев.
Двайсет и една са докладните записки за следващото заседание на ОбС. Сред тях е и такава за подпомагане на ремонтни дейности на източната стена на Зографската света обител в Атон. Предложението е за отпускане на 15 хиляди лева.