Със заповед на кмета на Радомир Пламен Алексиев е въведено режимно водоснабдяване във високата зона на града, съобщиха от общината. Мярката се налага заради намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. След спиране на крана от язовир “Студена” в местността Крапец се налага ние да подаваме вода за пречиствателната станция в Батановци, която е на цялото ВиК-Перник, поясни кметът на Радомир Пламен Алексиев. По думите му от Радомир се подава вода и на махала “Андрейна” в Батановци, на село Копаница и махала “Арбанас” преди града.
Живеещите във високата зона на Радомир имат вода от 05,00 ч. до 23,00 ч. всеки ден. Водоподаването се преустановява през нощта от 23,00 ч. до 05,00 ч. В случай на задълбочаване на кризата режимът ще бъде променен, предупреждават от общината.
Пламен Алексиев е забранил и ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.