Владимир Москов
  • Публично обсъждане на проектобюджета за 2020 година на община Гоце Делчев се проведе днес, съобщиха от общинския пресцентър 

На обсъждането присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-стопански дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник-отдел „Местно икономическо развитие и проекти“, инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“, Мария Грозданова – началник-отдел „Местни данъци и такси“, и Костадин Харисков – специалист „Младежки и спортни дейности“.

Кметът Владимир Москов обясни, че бюджетът за следващата година е балансиран и в него са осигурени средства за всички дейности в общината. Проектобюджетът на община Гоце Делчев за 2020 г. възлиза на 33 842 120 лв. От тях приходите с държавен характер са 22 772 000 лв., а тези с общински характер – 11 070 120 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 951 533 лв.

Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев за 2020 година е 546 500 лв. И през следващата година продължава активната работа на общинското ръководство по привличане на млади лекари, които да останат на работа в гоцеделчевската болница. За целта от няколко години е създаден специален фонд за подпомагане на специализанти, които след това имат ангажимента да работят в МБАЛ „Иван Скендеров“. Към момента лекарите специализанти, които са подпомагани по тази програма, са 15. През 2020 година се очаква да приключат няколко много важни проекта на община Гоце Делчев, като един от тях е ремонт на образователната инфраструктура, чрез който ще бъдат обновени Второ ОУ и детските градини „Радост“ и „Калинка“.