Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 13 януари – 17 януари  2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Кривонос

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ребро: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв.15

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бераинци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Билинци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Богойна

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-ХI-148, къща, вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бусинци: махала Трап, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бутроинци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Видрар: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Врабча: УПИ Vіі-62, 61, Кв.12, К63

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън: вила, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Горочевци: Над Мтп“Ракитов Дол“

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Гърло: Общ.Брезник

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Джинчовци: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Докьовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Долна Мелна: Нупи 12

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ездимирци: УПИ XVI-197 Кв.24, УПИ III-179, Кв.32, Абисинска махала

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Еловица, Общ. Трън: къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Забел: II, Кв.5, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Зелениград: Общ, Трън, Парцел III-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20, вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Конска: УПИ III-202, Кв.6, Кв.26, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Костуринци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Къшле

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Лева Река

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Лешниковци: Имот 32, Кв.5

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв.18, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Мракетинци: вила, 1

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Муртинци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Неделково: махала Недялкови Ханове вила, Долен Хан, УПИ 043001 М. Берова Гора

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Парамун: XI – 89, Кв.18, махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Пенкьовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Проданча

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Радово

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала Пещер, вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Реяновци: УПИ II-161

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Слишовци

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Стайчовци: 000621, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци: 56, къща

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март 1, 9ти Септември 9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1, Александър Стамболийски, Атанас Ботев 21, Бор 1, Възраждане, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Георги Димитров 20, 18, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23, 27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91, 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, Десета 1, Захари Иванов 14, 1, 8, 10, Китка, махала Горно Баринци Параклис, 36, махала Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, махала Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3, Мосаловска 11а, Мурговица 6, 24, до бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Нпи 070026, М.Китка, Петко Д. Петков 22, 24, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Яким Тошков 7, 8, М.Смърденица, Хижа, Кв.Власина

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Туроковци: вила

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Филиповци: махала “Драговци“

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил.Сграда

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 13.01.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 13.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долни Романци: къща

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горни Романци

Община Перник

На 13.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Железни Заводи 53, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско шосе 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3

На 13.01.2020 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Перник: 1-ва 34а, 25, 21, 36, 34б, 30б, 38, 34, 30, 23, 18, 103 28, 104 5, 105 17, 14-та 1, 8а, 12а, 8, 9, 12, 5а, 10, 3, 11, 7, 2, 15-та 29, 26, 17а, 25, 35, 31, 21, 30, 23, 17, 27, 34, 19, 28, 16-та 6, 1а, 7, 11, 30, 8, 13, 24, 2а, 2, 18, 8, 28, 3, 5, 15, 10, 17, 12, 1, 22, 26, 48, 44, 50, 33, 32, 46, 23, 38, 40, 35, 29, 37, 43, 34, 31, 27, 39, 17-та 26, 24, 22, 10, 11, 12а, 21, 7а, 3, 18, 16, 19, 17, 10а, 14, 2, 27, 7, 24а, 9, 12, 4, 8, 20, 13, 5, 6, 1, 37, 35, 3-та 5, 3, 4, 3а, 2, 1, 6а, 5-та 1, 14а, 7, 10, 2, 8, 14, 16, 6, 6-та 13, 10, 4, 6, 12, 11, 7, 5, 3а, 9, 3, 8, 1, 7-ма 3, 1, 6, 12, 8, 4, 10, 8-ма 8, 2, 3, 1, 7, 5, 1а, 6а, 4, 9а, 9, Балканджи Йово 15в, 1б, 1а, 8, 2, 5, 7, 8, 15а, 1, 3, 15, 6, 5, 13а, 13, Батак 5, 3, 1, 7, Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1, Димова махала до Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, Търговски Комплекс, Зад бл.80, Павилион, Търговски Обект -18, 17 до Кастело, Търговски Обект, 19, на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, 12, Търговски Обект 21, Кв.32 Парцел-1, 1, 17а, до Супера,,, до Кастело, 26, Търговски Обект 6, Елена 2, 4, 1, 6, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Козлодуи 12, 3, 9а, 16, 4, 5, 18, 14, 1, 7, 10, 6, 11, 9б, 4, 8, 35, Къкринско Ханче 10, 1, 8, 3, 6, 5, Мадара 30, 20, 19, 29, 25, .6, 15, 3, 6, 5, 9, 17, 17а, 8, 7, 21, 22, 13, 4, 23, 27, 11, 31, 1, 2, Парижка Комуна 22, 14, 6, 11а, 13а, 7, 19, 5, 4, 24а, 9, 24, 13а, 10, 1, 16, 21, 20, 23, 2, 17, 27, 7, 25, 13, 11, 8, 17, 26, 8, 15, 3, Перущица 3, 6, 2, 4, Пирдоп 1, Преслав 7, 3, 9, 1а, 5, 8, 1, 4, 6, Радина Чешма 18б, 15, 8, 12, 17б, 2, 16, 7, .11, 9, 18, 3, вила, 11, 22, 42 къща, 32, 5, 5, 21а, 3, .27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35, 21, 28, 8, 44, Радина Чешма Имот 611-406, Република 19, 19, Рудничар, Св.Св.Кирил и Методий 23, 59, 61, 59, 61, 71, Силистра 31, 27, 23, 27, 33, 13, 19, 17, 21, 29, 15, 25, 3, 1, 7, 5, 1, 3а, Стара Тева 21в, 3а, 8, 23а, Струма 80, Тева „Стара Тева“17, 5, 14, 11, 3, 29, 2б, 7, 2, 7, 11а, 4, 33, Тева /Къщи/ 12а, 38а, 3а, 22, 31, 13, 20, 5, 21а, 2, 35, 26, 37, 2б, 19, 23, 33, 34, 28, 10, 36, 38, 1, 24, 16, 18, 7, 14, 7а, 21, 33б, 28, 6, 14б, 8, 26а, 3, 9, 19, 4, 17, 15, 30, 27, Търново 32, 26, 18, 20, 34, 40, 42, 28, 24, 38, 30, 36, 38, 6, 2, 14, 12, 11, 8, 13, 4, 1, 10, 5, 3, 7, 9, Христо Смирненски 42, Чипровско Въстание 20, 8, 17, 12а, 16а, 17а, 12б, 18, 21а, 4, 24, 14, 9, 8а, 19, 6, 10, 7, 16, 5, 12, 15, 21, 11а, 22, 13, 23, 11, 3, Витановски Уши

На 14.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март, Бела Вода 395, .395, 392, 398, Бл Дцз Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, махала Трънска и Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св.Св.Кирил и Методий 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 14.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Богданов Дол: 793, Васил Левски 4, 6, Витоша 15, 22, 24, 9, 31 А, 5, 18, 26, 5, Георги Сава Раковски 23, 10, 29, 21, 2, 37, 42, 20, 15, 46, 20, 2, 11, Иван Вазов 5, Иглика 2, 1, 4, Извор 11, 8, 10, Китка 36, 6, 12, 14, 9, 11, 5, 1, 2, Княз Александър Батенберг 8, 6, 4, Княз Борис I 64, 32, 48, 11, 35, 46, 34, 40, 33, 31, 49, 20, 22, Любен Каравелов 4, 6, Люлин 2, махала Дълга Бара 3, махала Стаменова 6, 52, 31, 8, 36, 40, 9, 4, 45, 41, 23, 63, 28, 64, 37, 50, вила, 55, 30, къща, 25, 26, 27, 11, Помпа, Отец Паисий 17, 5, 15, 13, 3, 11, 17, 19, 2, 7, Петър Берон 15, 13, 17, 7, 5, Пирин 2, 6, 29, 3, 10, 28, 4, 1, 14, 1, Пчела 3, 12, 6, 8, Рила 6, 18, 19, 9, Стара Планина 42, 19, 9, 7, 14, 32, 12, 30, 17, Струма 16, 5, 14, 13, 4, 9, 1, 20, 3, 6, 8, 11, 9, 16, Теменуга 15, 22, 7, 12, 3, Хан Аспарух 77, 40, 33, 31, 27, 43 А, 14, 37, 5, 2, 29, 20, 35, 11, 15, 23, 12, 1, 45, 43, 7, 17, 21, 39, 9, 18, 38, 65, 67, 69, 51, 36, 49, 75, 73, 26, 47, 63, Христо Ботев 19, 5, 15, 13, 7, 8, 2, 9, Христо Смирненски 5, 18, 27, 7, Цар Калоян 20, 14, 6, 12, 16, 14, 20, 4, Цар Симеон 20, 24, 56, 41, 48, 32, 29, 36, 27, 39, 43, 52, 37, 50, 47, 38, 17, 54, 21, 34, 26, 30, 50, 28, Чучулига 7, 6, 5, 8, 13, 18, 4, 3, Магерница, В Стопанския Двор, къща, Краварник, 2, 6, 8, 4, 7, 3, Кланница

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Вискяр: II-253 Кв.30, Близо до Кмета

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11, 1, П-Л ІV-241, Кв.29, УПИ І-51 Кв.14, 3

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Зидарци

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Мещица: Адалберт Антонов 12, 11, 6, Александър Димитров 8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26, Александър Невски 4, 2, 1, 3, 5, Александър Стамболийски 15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13, Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов 1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 къща, 35, 4, .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски 24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25, Велин Сърбов 5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4, Генерал Гурко 22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20, 6, 16, Генерал Скобелев 12, 4, 2, 4, 3, Генерал Толбухин 5, 1, 3, 4, 8, 7, 10, Генерал Тотлебен 14, 27, 24, 29, 21, 7, 9, 11, Гео Милев, Георги Бенковски 2, Георги Димитров 11, 13, 22, 4, 17, 10 къща, 3, 7, 1, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Георги Сава Раковски 2, 4, 1, 4, Гоце Делчев 8, 12, 5, 15, 7, Даме Груев 1, 5, 1, 3, 4, Детелина 10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, 100, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23, Еделвайс 1, 3, 2, Елена Георгиева 1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15, Елин Пелин 3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1, Захари Стоянов 1а, 11, Иван Вазов 11, 9, 5, 7, 1, 3, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27, Капитан Петко Войвода 9, 11, 5, Кв.3 УПИ Vііі-165, Кокиче 5, 15, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 къща, 2, Леонид Брежнев 4, 2, 3, 5, 8, 9, 10, Лилия 4, 2, Лиляна Димитрова 1, 2 къща, 7, 5, Маршал Жуков 3, Митко Палаузов 6, 9, 2, Никола Вапцаров 19, 10, 15, Никола Парапунов 11, 6, 8, 5, 3 къща, Октомврийска Революция 11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19, Пейо Яворов 3, Път №63, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1, С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв62, Свилен Русев 10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1, Сергей Румянцев 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин 6, 3, 4, 1, 2, Ястребино 12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10, 76, Спирка „Бенковски“

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Перник: Бела Вода 351, 371, 372, 369, 363, 364, 349, 365, 379, 374, 383, 357, 354, 352, 355, 345, 350, 377, 336, 368, 370, 347, 366, 381, до МТП Расолкова махала , 341, 375, 373, 353, 348, 376, 378, Боянски Водопад 1, Емине 6, Симеон Радев 9

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Радуй: Вз Шумака, вила, къща

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Расник: Бобош 2, Брод 1, Ибровица 17, Казанджийска 27, Околовръстен Път 48, 15, Първи Май 16, Фургон, къща

На 14.01.2020 г. /08:45 – 09:40 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ –  Ярджиловци: Ален Мак 6, 6, Арда 4, 2, 3, Асен Китанов 1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4, Велин Асенов 6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11, Георги Димитров 13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18, Девети Септември 53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27, Иван Алексиев 14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13, Йордан Станоев 6, Китка 13, Кракра 13, 3, 7, Никола Вапцаров 7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8, Оборище 2, 5, 2, 5, Орниче 12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34, Осоица 1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2, Перник 5, 4, 7, Първи Май 9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13, Рила 4, 8, Свилен Русев 3, 1, Средна Гора 7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1, Стара Планина 3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3, Струма 4, 4, Тодор Димитров 4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2, УПИ Xx-744, Кв.60, Христо Смирненски 4, 6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3

На 14.01.2020 г. /09:00 – 09:40 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Дивотино: 3-ти Март 15, 21, 29, 3, 28, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40, 34069, Витоша 1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16, Втора 5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6, Двадесета 6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5, Двадесетивтора 7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8, Двадесетидевета 1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3, Двадесетиосма 21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32, Двадесетипета 7, 8, 1, 5, 26, 27, Двадесетиседма 10, 8, 6, Двадесетитрета 2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5, Двадесетичетвърта 6, 11, 4, 10, 2, 6, 7, 3, Двадесетишеста 12, 2, 2, Дванадесета 10, 2а, 6, 10, 1, 5, Девета 4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1, Деветнадесета 2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6, Десета 2, 6, 1, 3, 5, Единадесета 14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а, Комсомолска 1, Люлин 45, 49, 31, 43 Б, 46, 47, 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29, махала Герен 5, махала Ливаге 22, 5, 8, 25, махала Светавода 2, 1, махала Тенов Дол, Миньор 22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27, 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119, 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130, 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73, 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88, Осемнадесета 7, 9, 5, 1, Осма 4, 3, 1, Пета 4, 2, 1, Петдесета 8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2, Петдесетивтора 15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1, Петдесетипета 1, Петдесетитрета 5, 3, Петнадесета 7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5, Първа 8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, .11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 74, 15а, 34, 78 къща, 21, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26, Рила 9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5, Седемнадесета 2, 1, Седма 10, 7, 3, 3, 31, Слатина 12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3, Струма 5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13, Тенов Дол 1, Тридесета 1, 5, 2, Тридесетивтора 2, 8, 6, 3, 1, 5, Тридесетиосма 1, 7, Тридесетипета 13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27, Тридесетипърва 6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1, Тридесетиседма 5, Тридесетитрета 2, Тридесетичетвърта 25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17, Тридесетишеста 5, 7, Тринадесета 13, 5, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2, УПИ IV-1084 Кв.81, УПИ VIII – 296 Kb.21, УПИ II Кв.746, Четвърта 6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7, Четирдесета 11, 1, 10, 9, 3, Четирдесетиосма 5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4, Четирдесетипета 6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35, Четирдесетиседма 22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34, Четирдесетитрета 7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8, Четринадесета 6, 19, 20 къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14, Шеста 3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8, Шестнадесета 4, 2, 3, М. „Прогон“ ПИ 151084, Бреста, В Двора на ТКЗС, махала “Градините“

На 14.01.2020 г. /09:00 – 09:40 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: IV-537, V-614 Кв 59, VIII-491, Втора 21, 18, 31, 27, .28, .55, 16, 7, 11, 33, 23, 37-39, 35, 4, 2, 42, .24, 59, 49-51, .40, 32, .35, .1, 57, .53, 28, 8, 38, 42, 29, 9, 30, 34, 47, 3, 59, Двадесет и Втора 13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3, Двадесет и Девета 2, Двадесет и Пета 17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Седма 3, 7, 13, 1, Двадесет и Трета 2, 12, 16, 2, Двадесет и Четвърта 44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37, Двадесет и Шеста 15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18, Двадесета 3, Дванадесета .12, 20, .6, 9, .20, .11, .8, 27, .14, .12, .23, 10, .25, 6, .4, .5, 7а, .2, 2, .3, Девета 2, 4, 6, .14, Деветнадесета 6, 3, 1, 2, 4, Десета 10, 18, 40, 2, Единадесета 9, 3-4, 1, Кв.31, УПИ1-577, махала Лесков Дол 34, 3, 33, 5, къща С Ателие, махала Стакьовец и Манастира 22, 5, 7, Местн.Задбудилица къща, Фургон, вила, Парцел 88, 8, Осемнадесета 4, 14, 1, Осма 4, 1, Пета 43, 25, 17, .14, 3, 25, 1, 23, .49, .12, .15, 49, 13, 29, 39, 11, Петнадесета 3, .6, 10, 4, ПИ 874, Първа 13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, .49, 32, 45, 35, 42, .24, 27, 55, 51, 31, Седемнадесета 6, Седма 14, 11, .9, .8, 4, Трета 10, 25, 6, 12, 23, .18, 2, 14, 19, 7, 10, .10, 2, 11, 4, .13, 1, .8, 10, .6, 15, 9, 8, Тридесет и Осма 3, 7, 15, 9, 17, 1, Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8, Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 2, 5, 7, Тридесета 1, Тринадесеста .1, 2, .4, .11, 5, .9, 13, .5, .2, .3, 5, Четвърта .2, 26, 25, .6, 14, 7, 3, 28, 15, 22, 16, .8, Четиринадесета 6, .17, .5, 2, .3, .8, .9, 7, .15, Шеснадесета 27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31, Шеста 24, 5, 2, 8, 6, 3, 1, 22, местност Над шосето, Райлово Центъра, 74, 72, 27, Райлово Центъра, вила, Цьрнел, 37-39, 41

На 14.01.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Дивотино

На 14.01.2020 г. /09:00 – 12:00 ч.; 09:00 – 09:40 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Перник: Цалева Круша 34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 33, 27, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница, Гробищен Парк

На 15.01.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Омуртаг 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Тервел 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10

На 16.01.2020 г. /08:45 – 09:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов 5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19, Архитект Йордан Пешев 17, 31, 13, 15, Благой Гебрев 3, 2б, 2в Зад Бенз. „Мид“, Изток 257, срещу Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23, 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Клемент Готвалд В ТП Калинин, 10, 10, 10, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 ул. Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе, Закуски, М/У бл.4 и 6, до бл.4, 4а, 142, Зад бл.6, 10, М/У Бл 6 и 8, 6, 2, 2а, срещу Супера, 2а, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино 68, Стоматологичен Кабинет, М\У бл.4 и бл.64, Рашо Димитров 64, 64, 64, 125, 123, 105, 107а, 111, 117,, Пред бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, до бл.64, 119, УПИ I 6451 Кв.552, Юрий Гагарин 6, 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция „Руен“, до Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1, 3в, 3е, 26 3е, 3

На 16.01.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: С. Люлин, М. Чокладиновец

На 16.01.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Атанас Буров 10, 11, Варшава 1, 3, 71, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Иван Земнухов 4, Изток 2, 2 Мошино, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10, 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, 11, 10, 22, 20а, 20, 24, Младен Стоянов 11, 11, 15а, 13, 13, 11, 14, 14, 23, 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 къща, 53, 43, 38, 50, 28, 34, Мошино 317, Кв.“Кутела“, 371, Огнян Станков 51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53, 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Улан Батор 7, УПИ V-7050 Кв.118, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9, Хемус 1, Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8, Юрий Гагарин 1, 159, 165

На 17.01.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Бързатица 1, Витоша 3, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Капитан Петко Войвода 39, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, Незабравка 6, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, Явор 6, 3, 4, 1, 2, 45

Община Радомир

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Батановци: 3ти Март 66, 64, 6ти Септември 7, Александър Стамболийски 49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72, Борова 6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22, Бушляк, Вергил Ваклинов 7, 1, 3, 2, 5, Витоша 6, 2, 8, 4, Голо Бърдо 10, 4, 14, 2, 6, Граово 107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103, Железничарска 11, 19, Иван Вазов 4, 1, 2, 9, 3, 6, 5, Илинден 3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15, Княз Борис I 30, 15, 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а, 24, 10, 26, 14, Коста Тричков 31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29, 50, 26, 40, 49, 27, 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36, Лозан Рангелов 1, махала Кабранови 14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21, махала Яшарска 2, 6, махала Андрейна, Младост 2, 8, 4, 1, 6, 10, Панайот Волов 7, 3, 7а, 4, 8, 5, 7, Пчела 3, 7, 9, 1, 11, Република 18, 23, 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7, Св.Св.Кирил и Методий 51, 65, 49, Средорек, Стара Планина 12, 3, 6, 7, 14, 5, Старо Село 15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13, Струма 1, 5, 11, 4, Физкултурна 1, 5, 11, 15, 13, 14, 19, Двора на ТКЗС

На 13.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 14.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 15.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 16.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 17.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Друган: Vі-485, Кв. 45

На 14.01.2020 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Батановци: Граово 3

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дебели Лаг: къща

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Житуша: 4

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: Кв.1, УПИ ХіV, Парцел V-220, Кв.12, УПИ III-345, Кв.34, УПИ V-310 Кв.34, УПИ VII-69, Кв.13, до Фурната, къща

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кленовик: II-169, Кв.15, Кв.20, 4, 7, 6, 8, М/У Житуша и Кленовик, Бунгало, вила

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кондофрей: къща

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горна Диканя: УПИ Х-1306, Кв.165, УПИ І, Кв.115

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гълъбник

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя: XII-375, Гаджова махала , къща, Склад, вила

На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Друган: вила

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Владимир: 209, Кв.29, V-57, Кв.6а, ПИ 149 Кв, 14, вила, къща

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долна Диканя

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Долни Раковец: Кв.22, УПИ Х-206, М-Ст Банята, УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ II-26, УПИ Хі-34, Кв.1

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Друган: Vі-485, Кв. 45, УПИ VI-337, Кв.25, Чачулова махала , вила, Чакърова махала , къща

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кондофрей: Общ.Радомир, УПИ I Кв 43а, къща

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: Антим I 9, 2, Априлско Въстание 52, 25, 46 къща, 42 къща, 47, 20, Божур 5, Васил Петлешков 8, Върба къща, Училище, Барака, 18 „Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, къща, 37, УПИ II, Кв.7, 17, къща, 1, Ген. Столетов 10 къща, 15, 3, Детелина 4, Драва 6, Еделвайс 12, 10, 2, 17 къща, 7, Здравец 9, Иван Георгиев 4, 3, 14, Иван Соколов 8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38, Иглика 13, Ильо Войвода 5, 36, 13, Климент Охридски 3, Кокиче 14, 1 Фургон, Коста Миланов къща, 2, 11 къща, махала Гьорева, Опълченска 9, Райко Даскалов 107 Кв.Върба, 111, 3, 100, Райна Княгиня 12, Роза 12, 26, 3, Самарско Знаме 18, Соболч 5, 7, Станко Косовски 7 къща, Трети Март Читалище, Кино, К и Н О, Хан Омуртаг 5, 13, 2, 8, 1, 3, 0

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец къща, УПИ XV-158, къща, вила, махала Егреците къща, къща, къща, вила, Фургон, къща, ПИ 604 Кв.101, УПИ Іx-1083, 1084

На 15.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Червена Могила

На 16.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 16.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: Върба

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Борнарево: УПИИ I-066007 Кв.66, вила, Кв.Момкова

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Копаница

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Лесковец, Общ. Перник: Бившо ТКЗС

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Железничарска 15а, 17

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Планиница, Общ. Перник: П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: махала Арбанас

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски 46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66, Еделвайс 4, 3, 1, Извор 2, 3, 4, Каравански Път 3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8, Китка 7, 8, 9, 3, 4, Лесковски Път 41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16, Магюшница 6, 1, 4, 2, махала Ваклинови 2, 6, 1, махала Димеви 22, 10, 9, 2, 11, 15, 8, махала Кюрчийски 5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44, махала Сугареви 2, махала Толева 2, 4, 3, Нова махала 1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10, Раец 4, 1, 5, 2, Симеон Костов 2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1, Стара Планина 51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1, Юрий Гагарин 12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 17.01.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Ярджиловци: VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски 2, 2, 7, 8, 4, Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33, Васил Левски 8, 2, 4, 1, 3, 6, Вердин Александров 7, 9, 8, 6, Витоша 1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2, Двадесет и Трети Април 1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38, Девети Септември 34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36, Иван Алексиев 4, Иван Димитров 4, 2, 3, 5, 1, Извън Плана, Йордан Станоев 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, Китка 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, Марин Зафиров 6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9, Методи Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Орниче 43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, Партизан 1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Плиска 11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29, Радослав Зафиров 3а, 31, Рила 2, 1, 10, Славчо Дяков 7,,, 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Кафе-Павилион

Община Трън

На 13.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  С.Кожинци Общ. Трън

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Слишовци

На 14.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Радово

На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Студен Извор Общ.Трън

На 16.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.01.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Студен Извор

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.