• Най-много пари отиват за улични ремонти, харчът е над 1 млн. лв., 900 000 лв. струва рекултивацията на сметището, с над 700 000 сменят облицовката и водната каскада

 

Над 8,5 млн. лв. се очаква да бъде тазгодишният бюджет на община Сапарева баня, съобщиха от местната управа. Окончателно размерът на финансовата рамка ще бъде ясен, след като се разбере колко е преходният остатък. „Бюджетът ще надхвърли 8,5 млн. лв. Окончателно ще знаем, след като стане ясно колко е преходният остатък. Без остатъка бюджетът е около 8 млн. лв.”, каза кметът Калин Гелев.

Според проекта за бюджета приходите и разходите за 2020 г. ще са 7 872 821 лв. Проектобюджетът предвижда 3 314 000 лв. неданъчни приходи, 1 652 000 лв. приходи  и доходи от собственост, 1 127 000 лв. – от общински такси. 695 000 лв. са очакваните приходи от имуществени и други данъци. Заложени са постъпления от 600 000 лв. от продажба на земя, 550 000 лв. от такса за битови отпадъци. 260 000 лв. се предвижда да постъпят в хазната от данък „превозни средства”, 235 000 лв. – от недвижими имоти, 140 000 лв.  от наеми на земя. По 65 000 лв. са предвидените приходи от наеми, туристически данък и концесии.

Калин Гелев

500 000 лв. са разходите за персонал към общината. 160 000 лв. ще бъдат дадени за външни услуги, 110 000 лв. – за възнаграждения на Общинския съвет, 8000 лв. – за стипендии.

В инвестиционната програма са заложени 5 139 566 лв. капиталови разходи. Най-много средства ще отидат за асфалтиране улиците „Липа”, „Славяни”, „Гюрица” и паркинг на ул. „Гюрица”, сумата е 1 057 696 лв. За закриване и рекултивация на депото са предвидени 900 000 лв., за ремонт на Детска градина „Св. Ана” в града и филиалите й в Ресилово и Овчарци – 888 890 лв. За подмяна на облицовката и водната каскада пред общината са заложени 738 740 лв. За асфалтиране на улици в кв. „Гюргево” – 540 165 лв. 500 000 лв. е харчът, заложен за изграждане покривна конструкция на амфитеатър “Гейзера”. 60 500 лв. са предвидени за подмяна на етернитов водопровод с ПВЦ. За изграждане на тротоари са предвидени 50 000 лв., толкова са и средствата за ремонт и поддръжка улична мрежа  към кметствата. За оборудване на детските градини и СУ „Хр. Ботев” – 25 000 лв. За проектиране на резервоар над Козни бунар – 20 000 лв. 20 000 лв. са предвидени и за закупуване на автомобил самосвал, 18 000 лв. са заложени за закупуване на високопроходим автомобил за общинското лесничейство, 10 000 лв. – за изграждане на горски път. 7575 лв. е сумата, предвидена за ремонт на училището.

Публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 г. е насрочено за 15 януари (сряда) от 12,00 часа, в заседателната зала на община Сапарева баня.