Предявеният иск е за заличаване на вписване поради несъществуващо обстоятелство и при условията на евентуалност, в случай че съдът приеме предявения иск за неоснователен да се постанови решение, с което да прогласи нищожността на вписването.

Делото беше образувано на 18 април в Окръжен съд – Благоевград, като в исковата си молба Атанас Камбитов твърди, че за периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г. в Търговския регистър е било вписано несъществуващо обстоятелство, дължащо се на техническа грешка, а именно, че той е вписан като управител на придобитото от него през септември 2017 г. дружество.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд./БНР