Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделците за нов вид „ало” измами. Във фонда са постъпили сигнали, че от началото на годината върви телефонна измама, при която стопаните получават предложение – да им подновят служебно прекратените регистрации като земеделски производители срещу определена парична сума. Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за служители на фонд „Земеделие“. Заблуждават ги, че срещу 120 лева ще им бъде възобновена регистрацията като земеделски производители – регистрация, която им е била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата сума за услугата. Фонд „Земеделие“ припомня, че регистрацията за земеделските производители е безплатна. Ръководството на фонда призовава всички земеделски стопани да бъдат бдителни и при съмнения за измами да сигнализират органите на МВР. Сигналите за новия вид „ало” измами са постъпили на горещата линия на фонд „Земеделие“.