В открито заседание Административен съд – Благоевград даде ход по делото и изслуша по същество страните по оспореното решение на ОИК-Благоевград относно пълномощията на кмета на община Благоевград

В едноседмичен срок Административен съд – Благоевград ще се произнесе с решение ще бъдат ли уважени исканията от страна на 4-те партии – ГЕРБ, МИР, „Свобода” и „Нова алтернатива”, да бъдат прекратени правомощията на кмета на Благоевград Румен Томов. Това стана ясно на провелото се днес заседание.

Заседанието бе водено от съдия Димитър Узунов. Румен Томов не се яви, а бе представляван от адвокат Милана Кривачка. Жалбоподателите бяха представени от адвокат Паскал Бояджийски и адвокат Албина Анева.

Бяха изслушани всички страни по днешното дело във връзка с иска за прекратяване на правомощията на кмета на Благоевград Румен Томов.

Аз разчитам на компетентността на съдията и смятам, че той просто ще остави жалбите без разглеждане и ще прекрати делото. Дори и да допусне да бъде разгледано делото по същество, в рамките на предвидения срок моят доверител е предприел необходимите действия“, каза адвокат Кривачка след края на заседанието.

Ние твърдим, че жалбите ни са подадени в срок, че са съответно депозирани от ръководствата на партиите, които се представляват от председатели. За нас лично безспорно е нарушението на чл. 41, ал.1.3 от ЗМСМА, което не подлежи на тълкуване“, категорична бе адвокат Анева.

Съдия Димитър Узунов предостави 3-дневен срок, в който страните по делото да представят писмено изложенията си.