Плакет и диплом получиха класираните на първите три места – група „Дълбошница“, група „Братя Соколови“ и група „Казармите“

 

На тържествена церемония бяха наградени станчинарските групи, участници в игрите на първи януари в Петрич. Включиха се над 1500 души. Връчени бяха плакет и диплом на класираните на първите три места – група „Дълбошница“, група „Братя Соколови“ и група „Казармите“. Осем бяха специални отличия, три от тях за най-малките участници – Даниел Илиев, Кристиян Запров и Ивайло Тунов.

Най-възрастният участник, удостоен с грамота и плакет, беше 80-годишният Петър Митов от кв. „Виздол“. Кметът Димитър Бръчков пое ангажимент община Петрич да продължи да подкрепя финансово организационната дейност на станчинарските групи като пазители на традициите и открои приемствеността, която и тази година се отчита. Той пое ангажимент да се повиши финансирането за групите.

Депутатът Георги Динев сравни игрите в Петрич с тези в Банско и обобщи, че представянето на петричките групи и мащабността на самото мероприятие го правят изключително горд. Ръководителите на групи бяха поздравени и от председателя на Комисията по образование към Общинския съвет Светла Данаилова. Заместник-кметът Илияна Попова каза, че станчинарските игри са добрата изходна точка за развитие на туризма в Петричко и през следващите години ще се работи в тази посока.