Тест на актуалната версия на малкия френски електромобил