Олга Китанова и Павел Петров определиха бюджета като амбициозен.

Над 35 млн. лв. е бюджетът на община Дупница за тази година, стана ясно на пресконференция, дадена от зам.-кмета по икономическите дейности Олга Китанова и главния финансист Павел Петров. Двамата служители в общинската администрация определиха Бюджет 2020 като „амбициозен“ и с акцент селата, тъй като половината от разходите ще бъдат насочени за селата – предимно за 6-те най-големи от тях.

„Общата финансова рамка е в размер на 35 млн. и 780 хил. лева. Бюджетът е с 4 млн. лв. повече в сравнение с миналата година. Увеличението идва основно от държавната субсидия, която е повече с 2,4 млн. лв. Около 90% от тази субсидия ще отидат в сектор „Образование“, за увеличението на заплатите на педагогически и непедагогически персонал в детските градини и за училищата и за издръжка на учебните заведения. Другото увеличение, което залагаме, е нарастването на собствените приходи на община Дупница с 1,5 млн. лв. Позволяваме си да направим това на базата на гласуваната в края на миналата година от Общиския съвет докладна и нарастването такса „битови отпадъци” и данъка за придобиване на имущество (на недвижима собственост). Задачите, които сме си поставили с този бюджет? Първо, смятам, че е важно да защитим разходите в бюджета. Постарали сме се да ги представим максимално прозрачно, максимално подробно, за да може хората да видят къде отиват техните данъци. Сигурна съм, че все още темата е болезнена и това е една от основните задачи в този бюджет – подробно, прозрачно да бъдат представени разходите, да бъдат обосновани увеличенията на разходите във всяко едно перо“, обясни Олга Китанова. И обобщи: „Мога да определя бюджета за 2020 г. като амбициозен. Той няма да е лесен за изпълнение по няколко причини. За първи път залагаме толкова сериозно увеличение на местните приходи. Събирането им в определения размер ще бъде предизвикателство. Ще забележите и че за първи път залагаме много сериозно увеличение и на капиталовите разходи. Те нарастват всяка година, но сега са с над 1,5 млн. лв.  повече в сравнение с миналата година. Никога досега общината не е имала толкова много средства за капиталови разходи. Постарали сме се да отговорим на всички искания за капиталови ремонти, които са постъпили при нас. Основен акцент в капиталовата програма са селата, ремонти по селата. Още в края на миналата година помолихме всички кметове на села писмено да заявят какви обекти искат да бъдат ремонтирани през тази година. Максимално сме се постарали да заложим това, което е дадено, в капиталовите разходи. От новите обекти, които ще се изпълняват тази година, близо половината са в селата”, допълни Китанова. Зам.-кметът посочи още, че от Министерството на регионалното развитие вече е осигурен ресурсът за облагородяване на междублоковите пространства в жк „Бистрица” и след подписването на договора по програмата в общината са постъпили средства. Стана ясно, че ще бъдат изградени нови детски площадки в селата Яхиново, Червен брег, Крайници. Ще се извършат ремонти на кметството в Яхиново, детската градина в Крайници, съблекалнята на стадиона в Джерман, както и на други по-малки обекти.

„Допълнително са заложени пари за текущ ремонт на пътната мрежа. Това са около 200-300 хил. лв. за изкърпване на четвъртокласните пътища и за селата, както и за града – 150 хил. лв., които са извън капиталовите разходи”, отбеляза Павел Петров. Общият размер на капиталовите разходи е 5 млн. и 560 хил. лв., при 3 млн. и 50 хил. лв. за миналата година. „Увеличението е от собствените очаквани приходи, а не от държавната субсидия“, подчерта Петров.
Олга Китанова уточни, че за Дупница е заложен основен ремонт на 12 улици. Предвижда се преасфалтиране и направа на тротоари на улици след извършен ремонт на ВиК мрежата. „Имаме разговори с ВиК да бъде подменен и водопроводът на тези улици. ВиК ще инвестират основно в труд и техника, а средствата за материалите ще осигури общината. По този начин ще бъде разделен разходът. Даваме си сметка, че досега ремонтите стартираха втората половина на годината, една част от тях не можеше да бъде завършена и това водеше до трудности. Ще се постараем тази година организацията на работа да бъде значително по-добра, самите обществени поръчки да бъдат обявени, по тях в момента се работи, независимо че нямаме приет бюджет. Дали сме срок на колегите през м. феврури всички поръчки за тези ремонти да бъдат обявени, за да може реално до края на април-май да стартират дейностите и да се види ефектът за календарната година. Отчитаме като недостатък това, че до момента организацията на работа не беше такава”, коментира зам.-кметът.

Китанова и Петров обясниха още, че има увеличение на почти всички разходи, за които е имало дебати в Общинския съвет. С 15% повече са средствата по програмата „Ин витро”, заложени са 30 хил. лв., при 20 хил. лв. за миналата година. Помощите за социално слаби са увеличени с 10%. С толкова е увеличението на субсидията за даровити деца, на които се отпускат 10 хил. лв. За спортните клубове са заделени 90 хил. лв., за ФК „Марек” – 80  хил. лв. По 30 хил. лв. са заделени за текущи разходи в кметствата и за дофинансиране на маломерни паралелки. „Разходите за социални, спортни и културни дейности се увеличават с 10%. Продължава програмата, с която се стимулират родители на новородени деца на територията на община Дупница. За миналата година са се възползвали 50 семейства. Ще припомня, че общината освобождава от местни данъци и такси родителите за срок от 3 г. А родителите в селата получават и допълнително 1 година безплатно посещение на детска градина. Родителите могат да кандидатстват и да се възползват”, припомни Олга Китанова. Тя уточни също, че се увеличават средствата за социални услуги като социалната кухня, предоставяща топъл обяд, и Домашния социален патронаж. Общината получава от държавата единствено средства за храна и осигурява със собствени средства заплатите на персонала и издръжка на помещенията, като за патронажа само отделя над 150 хил. лв. годишно. Изцяло за сметка на общината е издръжката на Кризисния център.

„Сериозно увеличение има при разходите за сметосъбиране и сметоизвозване. Ръстът спрямо миналата година е с 800 хил. лв. Увеличението на такса „битови отпадъци” има отражение именно там – в увеличените разходи за чистота”, спомена още зам.-кметът. Заложено е и увеличение на брутното възнаграждение на общинска администрация с 15%.

„Увеличените данъци няма да отидат за заплати, тъй като самата  държавна субсидия за общинската администрация е увеличена със 120 хил. лв. за годината. С тези средства ние увеличаваме заплатите. Не искам да остава грешното впечатление – увеличиха данъците, за да си вдигнат заплатите“, коментира Китанова. Стана ясно още, че за култура и спорт са заделени 1 млн. и 200 хил. лв. Със 7-8% спрямо миналата са увеличени средствата за театъра и музея, отпускани от държавата за дейности и заплати. Запазват се средствата за духовия оркестър, за двата фолклорни фестивала, провеждани в града. Както миналата година, за „Мир на Балканите” се отпускат 20 хил. лв., а за „Рила ни гледа” – 15 хил. лв. Като резерв в бюджета са заложени 100 хил. лв. за възникнали непредвидени дейности.

414 хил. лв. ще бъдат отпуснати по „Бедствия и аварии“ за ремонтни дейности на черквата „Св. Георги Победоносец“. Предвижда се ремонт на покрива, като община Дупница ще реализира само процедурата по избор на изпълнител.
30 хил. лв. са заложени за монтаж на клапи на дъждоприемните шахти в жк „Бистрица”, за да се реши проблемът с миризмата в части от квартала след подмяната на канализация и водопровод. За Младежкия център, който ще се изгражда на мястото на бившия КЕЧ, са предвидени 10 хил. лв.

Списъкът с капиталови разходи, предложени от кметския екип, е публикуван на официалния сайт на общината и всеки може да се запознае подробно с него, както и с проектобюджета.

След провеждането на общественото обсъждане проектът за бюджета може да претърпи корекции. Както писахме, обсъждането е в понеделник (20 януари) от 17,30 часа в заседателната зала на община Дупница. Както е известно, заинтересованите могат да дадат предложения, които да бъдат включени в проектобюджета. Крайната дума е на общинските съветници, като се очаква бюджетът да бъде гледан на редовна или извънредна сесия през месец февруари.