Град Ихтиман има две водохващания над с. Радуил – при р. Ибър и р. Марица и довеждащ водопровод над 30 км до града. От няколко месеца не е имало обилни валежи на територията на града и района при водохващанията. Поради продължителното засушаване и ниските температури дебитът е намалял многократно, съответно и този във водата в резервоара на Ихтиман също. Вследствие на празните резервоари по високите етажи на сградите и в някои части на града има нарушено водоподаване.
Община Ихтиман своевременно е уведомила всички необходими институции и продължава да поддържа връзка с тях.
Количеството вода, което ще се прехвърля към град Перник, няма нищо общо с водохващанията на град Ихтиман.
Община Ихтиман своевременно ще уведомява гражданите за настъпили промени – това е краткото съобщение на общинските власти в Ихтиман, качено във фейсбук страницата им с дата 21.01.2020 г.

Колкото и сух и обран да е административният език, става ясно, че и Ихтиман има проблем с водата.

Не закъсняха и реакциите на ихтиманци, които потвърждават тревогата им за проблеми във водоснабдяването. Ето и част от тях:

Вержиния Ценева: Изобщо няма никаква вода по високите етажи на жилищните кооперации от няколко дни! Кого заблуждават!

Владче Вели: А това, че се поддържат връзки с институциите, как решава проблема, че не схванах или молебен за дъжд и сняг да правим?!? “Община Ихтиман своевременно е уведомила всички необходими институции и продължава да поддържа връзка с тях.” – т.е. едно голямо НИЩО

Adriana Pashunova: Кой може да даде отговор кога ще имаме вода и изобщо прави ли се нещо по въпроса?

Georgi Rachev: Моля да разширите обяснение на “Следствие на празните резервоари, по високите етажи на сградите и в някои части на града има нарушено водоподаване.” Очаква ли се задълбочаване на проблема, с оглед сухия период? Ако да, каква е прогнозата за обезпеченост на града, откъм водни ресурси (период)?

Надка Витанова: Община Ихтиман, някаква информация кога ще има и кога няма да има вода?

Според Frognews миналата седмица ихтиманската управа е информирала МОСВ за тежкото положение и нуждата от повече вода, но никой високопоставен чиновник не смее да реагира заради кризата в Перник.