Административен съд-Благоевград даде ход на делото по оспорване решение на ОИК-Петрич, с което прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство село Коларово, община Петрич, и обезсилва издаденото й удостоверение за избран за кмет на кметство Коларово. В съдебна зала жалбоподателят поиска призоваване и разпит на свидетел – секретаря на Общински съвет-Петрич. Съдът допусна и исканата от жалбоподателя справка от деловодната система на ОбС-Петрич за периода 03.11.2019 г. – 04.12.2019 г. За следващо заседание трябва да бъдат представени и правилата за водене на документооборота в ОбС-Петрич и ОИК-Петрич. От Общинска избирателна комисия-Петрич представиха по делото писмени доказателства, като представител на ответника не се яви в съдебна зала. Следващото заседание по делото е насрочено за 31.01.2020 г. от 14,00 часа.