Иван Витанов

Специализираната прокуратура привлече като обвиняеми бившия управител на „ВиК-Перник“ ООД Иван Витанов и доскорошния и.д. кмет на града Севделина Ковачева. Те са задържане за 72 часа, в които ще се прецени какви мерки за неотклонение да им бъдат поискани, съобщиха от Специализираната прокуратура. Обвинение за длъжностно престъпление е повдигнато на временно изпълняващия длъжността кмет на община Перник през 2019 г. Севделина Ковачева. След писмено уведомяване по надлежния ред от управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник, че има силно намаляване на дебита на водоизточниците и водния ресурс в яз. “Студена”, и след като са били предложени действия за въвеждане на режим на водоползване в гр. Перник и други десет населени места в общината, и.д. кметът не е изпълнил служебните си задължения, не е предприел съответните действия за въвеждане на режим на водоползване, което е довело до значителен недостиг и неправилно разходване на водния ресурс за питейно-битови нужди в общината.

Към наказателна отговорност е привлечен и бившият управител на „ВиК“ ООД в Перник Иван Витанов за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки. В качеството си на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление той умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – на водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник и на водата за питейно-битови нужди от яз. “Студена“. Въпреки задълженията си, регламентирани в Закона за водите и тези по Договор от 01.04.2016 г. между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, управителят на ВиК-Перник умишлено не е упражнил достатъчен контрол върху работата на служителите в дружеството, на които възложил да поддържат и ремонтират водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник.

Севделина Ковачева

От това му бездействие е последвало разпиляване на имущество – вода за питейно-битови нужди, постъпила от яз. “Студена“ във ВиК мрежата на гр. Перник. Щетите от това деяние на обвиняемия са в приблизителен размер на 11 690 000 лв. (стойността на 7 млн. куб.м вода за питейно-битови нужди, които представляват разпилените 75% от всичката вода за питейно-битови нужди в Перник за инкриминирания период). На управителя на ВиК-Перник е повдигнато и обвинение и за сключване на неизгодни сделки на управляваното от него дружество, свързани с купуването и наемането на измервателни уреди на водния ресурс на яз. “Студена“. Събраните до момента доказателства сочат, че от действията на двамата обвинени не са могли да настъпят преки вреди, довели до водната криза в Перник и региона. Тяхната дейност се явява последваща по отношение на загубата на вода за питейно-битови нужди от яз. „Студена“ и сама по себе си (без противоправните действия на обвиняемия Нено Димов) не би причинила значителен недостиг на вода за питейно-битови нужди на над 97 000 души./Гласове