• Димитър и Светлана Каримови строят и магазин за промишлени стоки край Дяково, Мартин Джибирски и Ангел Елисеев инвестират в Блатино

 

 

В района на Дупница предстои изграждането на още две автокъщи, става ясно от докладна записка до Общинския съвет.

В местността Друмо в с. Дяково, намираща се край автомагистрала „Струма”, ще бъдат построени автокъща и магазин за промишлени стоки. Имотът, купен миналата година, е на Димитър и Светлана Каримови от с. Яхиново, които от години развиват собствен бизнес, включително и търговия с конфекция.

Мартин Джибирски и Ангел Елисеев смятат да правят автокъща на терен в местността Сурлан в с. Блатино. Двамата са собственици на имота от 2018 г., след покупко-продажба. Имотите са извън границите на урбанизираната територия, като теренът в Дяково е с начин на трайно ползване „пасище”, а в Блатино – „нива”. Собствениците искат да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. Освен това са внесли в община Дупница заявление за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ). Това е и предложено на кмета Методи Чимев, като докладната ще бъде разгледана на сесията на местния паламент в петък (31 януари).