Община Кюстендил се намира в котловина, което е и една от причините за образуването на мъгли, а качеството на атмосферния въздух е тясно свързано и с режима на мъглите, се казва в писмо до министър Емил Димитров и ИАОС

 

Петимата общински съветници от “Партия на зелените” в Кюстендил поискаха с писмо от Изпълнителна агенция по околна среда да осигури мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух, която да направи замервания на място в областния град по няколко компонента във възможно най-кратки срокове. Според инж. Огнян Атанасов, Димитър Велинов, Любомир Терзийски, адв. Константин Дингозов и д-р Андрей Димитров необходимостта от осигуряване на мобилна лаборатория към момента е наложителна.

“Желаем да осигурите мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух, която да направи замервания на място в град Кюстендил по няколко компонента във възможно най-кратки срокове. Община Кюстендил от своя страна предвижда да закупи собствена сензорна станция за измерването на качеството на въздуха в града до 30.08.2021 г. по проект.

Необходимостта от осигуряване на мобилна лаборатория към момента е наложителна по следните причини. Тази година изтича Програмата за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в община Кюстендил 2016-2020 г. и се налага изготвяне на нова програма, като за целта са ни необходими официални измервания, за да може да се разработи възможно най-точно новата програма.

Община Кюстендил се намира в котловина, което е и една от причините за образуването на мъгли, а качеството на атмосферния въздух е тясно свързано и с режима на мъглите.

Към момента най-близко разположените до град Кюстендил станции за измерване качеството на атмосферния въздух (КАВ) се намират в Перник, където са разположени една автоматична измервателна станция (АИС) – Център в централна градска част, един ръчен пункт в квартал „Църква”, както и мобилна лаборатория в град Дупница.

Отчетените стойности от тези пунктове отчитат качеството на атмосферния въздух в град Перник и към момента в град Дупница, които не са представителни за град Кюстендил.

Надяваме се желанието ни да бъде удовлетворено във възможно най-кратки срокове”, се казва в заявлението, адресирано до изп. директор на Изпълнителна агенция околна среда Георги Балчев и до министъра на МОСВ Емил Димитров.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Искането е съвсем логично. Чистотата на въздуха, който дишаме е изключително важно и трябва да има мобилна лаборатория, която да следи за неговото качество.

Comments are closed.