Даниела Гюрова

Даниела Гюрова ще продължи да ръководи Районната прокуратура в Дупница. Досегашният административен ръководител на държавното обвинение за региона ще продължи да заемa длъжността, за която на 29-и т.м. Висшият съдебен съвет (ВСС) проведе конкурс. Гюрова има подкрепата на Прокурорската колегия на ВСС, като гласувалите за нея са всичките 10 души.

Конкурсът за избор на нов административен ръководител на дупнишката прокуратура бе проведен по решение на Прокурорската колегия на ВСС от 15 май 2019 г. заради изтичането на мандата. В него участва и Ивайло Василев, също обвинител в Районната прокуратура в Дупница, който не бе подкрепен от колегията. Двамата кандидати за поста представиха концепциите си и отговаряха на въпроси. Първият, обявил подкрепата си за досегашния обвинител №1 на Дупница, бе Иван Гешев. Главният прокурор не спести критики към Ивайло Василев. Упрекът е, че Василев посочва слаби места в управлението на Даниела Гюрова. В концепцията си Василев критикува Гюрова за „силно накърнения личен и професионален климат в дупнишката колегия”, неравномерна натовареност на прокурорите и липса на комуникации с разследващите полицаи и медиите.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ивайло Василев е завършил славянска филология, а по-късно и право в СУ „Св. Климент Охридски“.
Има повече от 24 г. стаж в системата на прокуратурата, бил е зам. административен ръководител на дупнишката прокуратура, работил е и в Софийската градска прокуратура.
От 2016 г. притежава ранг прокурор във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура.
През 2004 г. участва в работната група към МВР по изработването на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
От 1997 г. до 2014 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Редактор е на книгата „Борбата срещу организираната престъпност в Италия“, има публикувани статии на тема „Организирана престъпност”.
От 2014 г. има степен доктор по наказателен процес, като година по-късно е издадена книгата му „Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Италия и България“, която включва част от дисертацията му.
През 2016 г. е отличен от посолството на Италия с грамота на името на прокурор Джовани Фалконе за реален принос в борбата с престъпността.

Даниела Гюрова е завършила право в ЮЗУ „Неофит Рилски“, от 2001 г. работи в Районна прокуратура-Дупница, като от 2006 г. до 2013 г. е заместник районен прокурор. От 2013 до 2014 г. е изпълняваща длъжността административен ръководител, а от 2014 г. е административен ръководител на дупнишката прокуратура.