Общинският съвет в Долна баня ще проведе своето редовно заседание за месец февруари този четвъртък.

На сесията местните парламентаристи ще разгледат и обсъдят предложения проект за бюджет на община Долна баня за новата 2020 година.

Рамката му е 7 милиона 682 хиляди 119 лева. Заложените параметри на приходите от местни дейности възлизат на 2 милиона 570 хиляди 822 лева, данъчните са 353 хиляди лева, а неданъчните – 1 милион 12 хиляди 854 лева.

За зимно поддържане и снегопочистване е заложена сумата от 28 хиляди и 800 лева, за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет сумата е 60 хиляди лева. Народно читалище “Рила – 1898” ще получи бюджет в размер на 62 хиляди 640 лева, а по 1000 лева субсидия ще получат двата клуба – пенсионерският клуб “Надежда” и Сдружението на хората с увреждания “Венетица”.

За реализация на поименния списък за капиталовите разходи в проектобюджета за настоящата година са заложени общо 1 милион 49 хиляди и 700 лева, от които целевата субсидия е в размер на 149 хиляди 700 лева, а 900 хиляди лева са заложените собствени бюджетни средства.

На заседанието ще бъде разгледан и обсъден предложеният проект за Културен календар на община Долна баня за 2020 година.