„2019 година беше тежка за Археологически музей-Сандански и филиала му в град Мелник. Работихме с намален почти наполовина състав, но въпреки това успяхме не само да задържим, но и да увеличим интереса в посетителите, като приходите ни са с над 10% повече от предходната година”. Това сподели директорът на Археологическия музей Антон Ковачев. Той разкри още интересни факти от работата на музея през изминалата година: „След изградената експозиция в Сандански през 2018 г. през 2019-а обновихме и тази в Мелник, като благодарение на частен спонсор успяхме да направим експозиция на световно ниво като художествено оформление и концепция.
Създадохме успешни партньорства с училищата и читалищата в общината, с туроператори и най-вече – с децата и техните родители. Над 2500 деца от град Сандански и от цяла България посетиха и участваха в нашите инициативи.
Получихме награди и грамоти за приноса на музея в културния живот на град Сандански.
Сред тях са: първа награда “Най-добър в привличането на туристи и работа с общността” на фондация “Америка за България” – за проекта “Музеят – дом за децата ни”, грамота от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), участия в международни научни конференции в областта на историята, археологията и опазването на културното наследство и др. Трябва да отбележим и нашия принос обекти от град Сандански да бъдат публикувани в България и в чужбина, като някои от тях са представени и на международни събития – конференции и симпозиуми. Те засягат градското планиране, архитектурната украса, ранното християнство, базиликите, с целия им блясък – архитектура, украса, литургия и т.н. Общо наше участие има в 10 студии и една книга – в корпуса на римските градове, като само една от студиите е на български език.
През 2019 г. – благодарение на община Сандански, успяхме да увеличим и сградния фонд на музея близо 3 пъти. Това ще ни даде възможност занапред да приведем фондохранилищата в съответствие с изискванията за съхранение на движими културни ценности. Продължава работата ни по формиране на научния архив, в който следва да се съхраняват документи, свързани с движимите културни ценности, снимки от обекти и артефакти, чертежи, скици и др. Беше завършена дигитализацията на инвентарна книга “Археология”. В момента се довършва инвентарна книга “Нумизматика”. Започната е и цифровизация на инвентарните единици чрез снимков материал и библиографски справки. Бе изготвен опис на инвентарните единици по хранилища, като всеки от тях се намира в отговарящото за него хранилище.
Работата във фонда върви на няколко етапа. В отдел “Нумизматика” са подготвени документите на 140 монети от римския период за идентификация, както следва по Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. В отдел “Археология” се подготвят документите за идентификация на движимите културни ценности от два археологически обекта, намиращи се на територията на град Сандански.
При изготвянето на гореспоменатия опис на инвентарните единици по хранилища на практика се извърши и проверка на около 1600 предмета. Също бяха проверени и инвентарните единици от отдел “Нумизматика” – 1200 на брой.
През 2019 г., въпреки че не са извършвани теренни проучвания, в музея постъпиха над 3000 материала, които следва да бъдат обработени и част от тях – инвентаризирани.
Ние извършваме и научноизследователска дейност, свързана с различни находки. Определяме техния тип, произход и исторически контекст. Някои от материалите, открити във фондохранилищата, са изключително ценни и интересни, даващи нова информация за античния и средновековен живот в град Сандански. Предстои тяхното обнародване в авторитетни научни издания, като в предварителни разговори с колеги от страната и чужбина бе проявен голям интерес към тях.
Огромна помощ в тази посока ни оказа и най-новият служител на музея – д-р Светла Петрова-Динева, която е учен от световна величина, дългогодишен служител на НАИМ към БАН, с няколко десетки публикации в България и чужбина, монографии и участия в международни експедиции и конференции.
Изключително щастливи сме и от предприетите стъпки от община Сандански за ремонт на сградата на Конака в град Мелник и превръщането й в музей за историята на Мелник.
Сагата с този проект продължава вече 9 години, но още в началото на 2020 г. вече са направени конкретни стъпки по изпълнението. Надявам се, че проектирането ще завърши бързо и ще успеем в рамките на тази година да започнем работа по реализацията на проекта”, разказа още Антон Ковачев.