Състоя се първата среща на клуб „Приятели на историята“, организиран от Археологическия музей в Сандански. Клубът обединява ученици от 9-и, 10-и и 11-и клас, които имат интерес към историята.
Срещите ще позволят на учениците не само да разширят своите познания по история, но и да се научат да интерпретират новата информация, да търсят сами извори на информация, да боравят с нея, да правят паралели между миналото и съвременния свят.
Младежите ще разкриват миналото на фамилиите, от които произхождат, в контекста на новата история на града, ще разискват историческите заемки на световните модни къщи и ще разплитат вековни криминални загадки.


Занятията ще се провеждат веднъж месечно и ще бъдат водени от гост-лектори, преподаватели в различни университети.
Всяко второ занятие ще бъде практическо и ще даде възможност на учениците да усъвършенстват своите умения в развиване и защита на тези, писане на доклади, създаване на презентации.
Финансирането на клуб „Приятели на историята“ се осигурява от Археологически музей-Сандански благодарение на наградния фонд, получен от фондация „Америка за България“ за спечелената от музея награда „Най-добър в привличането на туристи и работа с общността 2019“.