С 1,5 млн. лв. ще се направи ремонт на ул. „Цар Симеон“ в Петрич, а с 1,4 млн. лв. на пътя до обект „Хераклея Синтика“

„Бюджетът цели продължаване на финансовата стабилност, независимо че се изплащат още дългове. Напълно реалистичен и изпълним е“, подчерта кметът при представянето на новия бюджет, който е 46 081 929 лв., с 6 млн. лв. повече спрямо 2019 г. 23 млн. лв. от общия бюджет отиват целево за сферата на образованието, тъй като те са второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Кметът Димитър Бръчков посочи, че най-важният критерий за един бюджет са местните приходи. „Това е оценка и за работата на администрацията и на съветниците. За тази година сме заложили 11 060 000 лв. местни приходи спрямо 9 865 000 лв. за м.г.“, каза кметът. Той припомни, че и тазгодишният бюджет тръгва на минус 720 хил. лв., които са за погасяване на стари дългове към РИОСВ за отчисленията при депонирането на отпадъци. По споразумение общината намалява задълженията ежемесечно, посочи Бръчков. Поименният капиталов списък за 2020 г. е на стойност малко над 7 300 000 лв. – държавна субсидия, местни приходи и постановления на МС. От тях 1,5 млн. лв. за ремонт на ул. „Цар Симеон“, 1,4 млн. лв. за пътя до обект „Хераклея Синтика“, 1 млн. лв. за нов Социален комплекс, в който ще бъдат настанени дневните центрове „Слънце“ и „Надежда“, 187 хил. лв. за благоустрояване на прилежащата площ към комплекса, 440 хил. лв. за аварийно укрепване на подпорни стени на р. Долнорибнишка, 601 хил. лв. за кръгови кръстовища в града, 279 хил. лв. за ограда на градския парк, над 350 хил. лв. за нови сондажи и помпи за града, които да гарантират, че Петрич няма да има проблеми с водоснабдяването. Допълнително още 350 хил. лв. са заложени за текущи ремонти по ВиК съоръжения в селата. Около 1 млн. лв. се предвиждат общо за инфраструктурни решения по селата – изкърпване на улици в селата Скрът, Струмешница, Коларово, Ключ; канализация в с. Кавракирово; подпорна стена и нов сондаж в с. Марикостиново; два нови сондажа в с. Първомай; ремонт на покрив на читалището в село Марикостиново. В бюджет 2020 г. на община Петрич са предвидени 300 хил. лв. за културния календар, 527 хил. лв. за спортния календар и подпомагане на спортните клубове, 650 хил. лв. издръжка на Домашния социален патронаж, 90 хил. лв. за пенсионерските клубове – издръжка и ремонт на два от тях, около 200 хил. лв. за ремонти в две детски градини – ДГ „Детелина“-гр. Петрич и ДГ „Иглика“-с. Кърналово, както и ремонт на санитарни възли в СУ „Антон Попов“. „Амбицията ни е да работим поетапно за цялостното обновяване на дворните места в детските градини и подмяна на съоръженията за игра. Тази година се кандидатства с проект за ДГ „Слънце“ в Петрич“, информира кметът. По отношение на подготвяната Програма за стимулиране на раждаемостта и подкрепа на младите семейства Димитър Бръчков беше категоричен, че тя ще цели да мотивира осъзнатото родителство и да помогне с определени привилегии на работещите родители, които са реално данъкоплатците. „Няма да допуснем определени хора да се възползват единствено от програмата“, допълни кметът. И през 2020 година община Петрич ще продължи изпълнението на обектите по европейски програми.