Архитект Коста Сандев направи дарение от български книги, част от които са негово лично творчество, на Конгресната библиотека във Вашингтон, отдел за Източна Европа, както и на Руската държавна библиотека в град Москва. Те се съхраняват и в библиотечния фонд на Регионален исторически музей – Благоевград и всеки желаещ може да получи достъп до тях. Дарението включва:

  • Александър Пушкин: Драматургия. Театрална естетика/ Людмил Димитров. [София], 2019
    • Сандев, Коста Владимиров. Льо Корбюзие и Борис Пастернак за големия модерен град. Благоевград, 2015
    • Сандев, Коста Владимиров. Страсти по модерната архитектура: Льо Корбюзие – 1911. Благоевград, 2017
    • Сандев, Коста Владимиров. Да публикуваш за архитектурния език на Льо Корбюзие. Благоевград, 2018
    • Сандев, Коста Владимиров. Архитектурният език & визуални изкуства. Благоевград, 2014.