Общинският съвет в Бобов дол

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Галина Стойчева, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в община Бобов дол от проведените на 27.10.2019 г. местни избори.

Делото е образувано по касационна жалба, подадена от Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“, срещу Решение № 299 от 02.12.2019 г., постановено по адм. дело № 550/2019 г. на Административен съд – Кюстендил, с което е потвърдено Решение № 89 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Бобов дол за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в община Бобов дол. Върховният административен съд на Република България е счел, че не се установяват релевираните касационни основания за отмяна на атакуваното решение на Административен съд – Кюстендил, поради което следва да бъде оставено в сила.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.