Районен съдДупница, под председателството на съдия Ели Скоклева, призна 43-годишния Васил К. за виновен в закана за убийство и за причиняване на средна телесна повреда, в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие срещу неговия син, и определи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 години. Подсъдимият Васил К. е неосъждан.

Съдът го призна за виновен в това, че на 20.05.2015 година в село Бистрица, община Дупница, се е заканил на А.З. с престъпление против неговата личност – с убийство, като е насочил част от огнестрелно оръжие – приклад от ловен полуавтомат (пушка), марка „Берета”, към главата му и е изрекъл думите: „Ще те гръмнем, ти си бил сина ми“, „Сега ще те гръмна” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, за което съдът му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от  4 месеца. Съдът отлага изтърпяването на наказанието за срок от 3 години.

Районен съд-Дупница признава подсъдимия В.К. за виновен и в това, че е причинил на С.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на ляв долен крайник – луксация (изкълчване) на капачето на ляво коляно, в състояние на силно раздразнение, предизвикана от пострадалия с насилие срещу негов ближен (син), като съдът му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от  3 месеца, като отлага изтърпяването му за срок от 3 години.

 Съдът групира наказанията, като налага по-тежкото от тях, а именно „лишаване от свобода” за срок от  4 месеца, изтърпяването на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

 Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Кюстендил в 15-дневен срок.