Дружеството отрича да е ползвало вода от язовир “Студена”

 

 

В ТЕЦ-а на “Топлофикация-Перник” не се горят български или внесени от чужбина отпадъци, заявиха от дружеството. В тяхно изявление се уточнява: „Държим ясно да заявим, че в „Топлофикация Перник“ АД не се горят каквито и да е било отпадъци, било то от България или от чужди страни. Ние нямаме разрешение за извършване на тази дейност. Това, че имахме инвестиционно намерение, съвсем не означава, че го правим без разрешение. По искане на РИОСВ – Перник през ноември 2018 година осъществихме 72-часово пробно изгаряне на РДФ и това е единственият път, в който сме извършвали тази дейност.

Единственото инвестиционно намерение, което е внесено, е за заместване на част от въглищата с биомаса. За него се провежда нова процедура съгласно Закона за опазване на околната среда, уточняват от дружеството и припомнят, че са предоставили на общината и РИОСВ-Перник достъп до камерите си, за да може да се осигури постоянно видеонаблюдение на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото”.
Изявлението е по повод възложената от Върховната административна прокуратура (ВАП) проверка на министъра на околната среда и водите за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС). ТЕЦ „Перник“ е сред посочените в списъка. От прокуратурата уточняват, че извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации. „МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност в гореизброените аспекти. При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката да се изпрати на ВАП”, пише още в съобщението на прокуратурата.

Същевременно по другата проблемна тема – “Топлофикация Перник“ отрича да е ползвала вода от язовир “Студена” през януари 2020 година. Според компанията това не е възможно, тъй като спирателното устройство се намира на територията на ВиК-Перник, където действат само служители на водното дружество. По-рано от екоминистерството съобщиха, че са установени нарушения при ползването на водата от язовира.