Олга Китанова

Той бе поет през месец юли миналата година. С решение на ОбС-Дупница бе поет краткосрочният заем в размер на до 3,5 млн. лв., с които да бъде направено окончателното разплащане по проекта “Интегриран градски транспорт”. “Направихме разплащанията с поетия заем, последва проверка от Управляващия орган на проекта и сумата е възстановена на община Дупница. Заемът бе краткосрочен и вече е изчистен”, заяви зам.-кметът по икономическите дейности Олга Китанова.

Както е известно, община Дупница реализира едни от най-мащабните дейности, свързани с ремонт на инфраструктурата, по този проект. Стойността на проекта бе 6 943 911,82 лв. с ДДС.