Стартът на строителството на новата ферма, което ще се финансира по мярка 4.1. “Модернизиране на земеделските стопанства” по Програмата за развитие на селските райони в самоковското село, бе даден официално. На официалното откриване на строителната площадка присъстваше зам.-кметът Люба Кленова. Инвестицията на стойност 1 млн. евро е на земеделските производители Атанас и Щерьо Димитрови. Те и до момента се занимават със земеделие и животновъдство, като отглеждат крави в стопанството на с. Рельово и обработват земеделска земя в землището на Горни Окол, чрез която за в бъдеще ще осигуряват изхранването на 130-те крави в новата ферма.

Идеята е да се изгради кравеферма, която да отговаря на съвременните европейски изисквания. Само за няколко месеца на площ от 2 декара ще се направи сградата за свободно боксово отглеждане с матраци, а на още един декар ще се изгради и доилня с най-съвременната техника. До две седмици ще бъде поставен млекомат, а на следващ етап намеренията са да се изгради и собствена мандра за производство на млякото.
Инвеститорите се надяват да приключат строителството и оборудването до края на строителния сезон на 2020-а. 40% от общата стойност на проекта е собствено участие.