• Държавата ще подпомага разкриването на мобилни мандри и кланици, каза зам.-министърът на земеделието Янко Иванов

  • Обещаха ветеринар във всяко село, от есента започва преброяването на животновъдните стопанства

Земеделски производители и фермери от Благоевград се оплакаха от намаляващи субсидии и липса на работна ръка. На среща със заместник-министъра на земеделието Янко Иванов те поискаха облекчени процедури за подпомагане и възможност за директна реализация на продукцията. Янко Иванов заедно с експерти от земеделското министерство и Държавен фонд „Земеделие“ участваха в информационна среща със земеделските производители като част от разяснителната кампания ”2020 година политиките и новата ОСП”, която стартира Министерството на територията на областните градове в България.

На срещата бяха дискутирани и новите моменти в общата селскостопанска политика, и възможностите за европейско и национално подпомагане. Животновъдите поискаха по-справедливо разпределение на субсидиите, което според тях в момента облагодетелства земеделците: “Не може едни и същи плащания и за животновъдство, и за земеделие. 12 месеца в годината е животновъдството”. Най-големият проблем на фермерите в региона е липсата на работна ръка: “В този сектор никой не желае да работи”. Фермерите поискаха по-директен достъп на производството им до потребителя: “Едно животно, за да го закараш до кланица, 50 процента от стойността я губиш и какво остава за нас?”. И бяха изненадани с добра новина. Държавата ще подпомага разкриването на мобилни мандри и кланици: “Даваме възможност на стопаните, които трудно намират реализация на продуктите си в големите вериги, да могат да продават директно от фермата. Едните са така наречените подвижни мандри, както и подвижни кланици и кланишки пунктове”. „За да бъдат решени част от проблемите на животновъдите, направихме промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, вече ще има ветеринар във всяко село  – допълни още заместник-министър Янко Иванов.

От 1 септември до 18 декември тази година земеделското министерство ще проведе преброяване на земеделските стопанства в страната. За целта в този период стопаните ще могат да въведат своите данни онлайн в електронен въпросник, а от 18 септември до 18 декември анкетьори ще посетят останалите земеделски стопанства, за да попълнят специален въпросник за всяко едно от тях“ – съобщи още на среща в Благоевград Янко Иванов. Според заместник-министър Янко Иванов регионът се развива във възходяща посока по отношение на аграрния сектор.

За разглеждания период (2014-2019) площите със зеленчуци в областта са се увеличили с 51%, а тези с трайни насаждения с около 14%. Увеличени са площите с картофи. Постоянно затревените площи, подлежащи на подпомагане, бележат ръст от 43%. Благоевградска област е на първо място в страната по отглеждане на дребен рогат добитък, като през 2018 г. тук се отглеждат 27% от козите, 11% от овцете и 8% от говедата. Областта се нарежда на първо място по производството но козе мляко и на трето място по производството на овче мляко. За периода 20014-2018 г. броят на овцете нараства с 8%, на говедата с 26%, на свинете с 56%, а на птиците с около 3%. Около 10 пъти се е увеличил броят на биволите. За този период земеделските производители от област Благоевград са получили европейско и национално подпомагане в размер на 584,7 милиона лева, което представлява 4% от ресурса за подпомагане на земеделския сектор“ – уточни още заместник-министър Иванов.