Пенка Братанова смени Мирослав Начев.
  • Юристката има близо 27 години стаж в системата, заменя на поста Мирослав Начев, получи отличен от ВСС

 

С пълно единодушие Съдийската колегия на ВСС избра съдия Пенка Братанова за административен ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил. Тя беше единствен кандидат за поста, а членовете на колегията дадоха отлична оценка на концепцията и на представянето й чрез отговаряне на въпроси по време на изслушването пред ВСС. Съдия Пенка Братанова има пълен актив от 100 точки в атестационната си оценка.

До момента тя изпълняваше функциите на заместник административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил и ръководител на Наказателното отделение. Съдия Братанова получи и пълната подкрепа на колегите си по време на Общото събрание на съдиите в Окръжен съд, предшестващо избора й.

Съдия Пенка Братанова има общ юридически стаж 26 години и 8 месеца, от които над 21 години като съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

Братанова е съдия от 1994 г., започва в РС-Кюстендил. От 1998 г. е в окръжния съд, а от 2010 г. е зам.-председател и ръководи наказателното отделение.

Пенка Братанова замени на поста председател на Окръжен съд- Кюстендил досегашния Мирослав Начев, на когото изтича 2-рият мандат.