Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 24 – 28.02.2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   Александър Тинков  2, Варош  41a,14,2,18,32,4,11,46,19,16,23,44,35,40,22,13,45,7,15,26,43,3,34,28,10,Магазин,9,41,53,49,8,31,20,36,27, Нестор Петров  10

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   Асен Алексов  8,14,3,12,6,9,10,2,7,4,5, Борис Антов  18.,5,29,25,31,18,23,35,21,19,17,18,33, Владо Радославов  33,35,31, Гледан  6,8,3,5,7,1,2,4, Димитър Хранов  4,7,8,9,3,5, Евстати Николов  4,2,6,5,15,10,7,13,8,17,9, Елена Георгиева  42,52,56,50,71,62,57,61,44,40,48,65,63,54,59,53,46, Иван Вазов  2,9,4,5,1,11,13,10,8,7,15,6,3, Извън Регулацията  Склад-Гсм, Нестор Петров  ПомПИ, Октомври  201,33,12,29,23,31,27,18,20,25,18,202,37, Сливница  20,4,12,18,10,6, Шейново  16,17,20,15,18,14,19

Община Земен

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Блатешница:   П-Л XvII, Пл.N 48, Кв.9  , УПИ Хvіі Кв.6

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Земен:   Гоце Делчев  9.,12,2,7,10,9,6,5,1, Груйова  27,43,14,12,39,14 А,24,22,29,31,18,16,37,28,45,26,41,35,47,10,19, Д-Р Г.М.Димитров  6,4,1,2, Земенски Манастир  70, Земенско Кале  53,.49,.55,.46,39,.52,32,30,.32,34,.40,26,.41,.57,41,44,.53,.51,.35,35,.42,.32а,.43,.48,.56,.37,.50,.47,.36,.54,28, Калоян  10,24,20,16,18,7,14,8,22,12,4,5,6, Манастирска  64,66,72,68,74,62, Риша  .5, Симеон  4.,.1,.2, Хан Тервел  20,6,9,10,15,4,12,3,11,23,5,27,18,19,17,21,13,7,8,25,14

Община Ковачевци

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Байкалско:   084033  ,   Общ.Радомир-Мах.Накева,Къща

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил:   Мах&Quot;Чакъревска&Quot;

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Дебели Лаг:   Къща,Къща,До Паметника На Свилен Русев,Храм

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир:   1 УПИ 019012

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8  , УПИ Iv,Кв 12  , УПИ XII-197,198  Кв. 28  ,   Къща,Вила

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица  , Махала ПИриница  , УПИ V-138 Кв.24  ,   1

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Калище:   Iv-278,Кв.29а  , УПИ Vi-260, Кв.15  , УПИ X-306,Кв.15  , УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 24.02.2020 Г. /09:15 – 10:45 Ч.; 14:15 – 16:15 Ч./ –  Углярци

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Лобош:   III-154,155, Кв.39  , УПИ Іx Кв.305

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Светля

Община Перник

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Драгичево:   Бор  4,4а,13,12,6,2,Местност Черешите,8,3, Възраждане  231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178, Върла Стрън  6,3,1, Лебед  9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Местност Горно Драгичево  , Местност Горно Драгичево/Борова Гора  , Местност Горно Драгичево/Гола Могила  , Местност Горно Драгичево/Черешите  , Минзухар  8,16,3,2, Реката  3.,11,3,4,7,2,9, Република

На 24.02.2020 Г. /08:00 – 09:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 27.02.2020 Г. /15:00 – 16:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Перник:   Алеко Константинов  11,13,8,4,12,15,6,10.,13 Гар,16,2,20,17, Бродо  До 5-То Оу,7, Бунтовник  5,4,2,3,7,6,1,4а, Васил Априлов  8,1,2,7,5,3,4, Гео Милев  5,3,2,1,4, Георги Мамарчев  М/У Бл.13 И 14,15,1,До Бл.14,2,14,14,26.,26,26,9,16,21, Димова Махала  19.,До Супера,Павилион,17,Кв.,1,Магазин,16,75,До Бл.13,14,12,13,13, Димчо Дебелянов  9,8,11,1, Добруджа  27,29,21,35,31,36,28,29,33,36г,30,25,31,34,32,38,3 31,35а,37, Дойран  8,2,9,6,12,1,7,11,4,5,3, Захари Стоянов  14а,12б,13,15, Зюмбюл  8,26,6,16,32,30,4,7,12,3,28,10,22,2.,36,38, Ивайло  2,3,5,6,2.,4,1., Иван Вазов  Под Моста,5,15 5,3,8,7,8 5,3,9,5, КаПИтан Векилски  1,4,6,3,2, Клисура  1,5,3,4,11,7,2,9,6, Кокиче  5,7,6а,12,2,8,8а,6, Любен Каравелов  8.,8,6,12, Люлин  24.,17а,7а,7,3,15,12.,2,18,27,20е,10,6,13,16,19,12а,17,21,31,1,29,8,14,21.,23,2.,11,4.,90,25,4,22.,12,15а,6а,5, Миньор  13,15, Мургаш  2,9,3,7.,1,7,5, Мусала  7,3а,3,1,4,10,8,5,12,2,6, Найден Геров  5,8,2,10,1,3,9,1,12,11,7, Никола Козлев  13,9,12,2,4,10,18,11,17,19,3,21а,7,14,8,20,6,1,1,16,15,21,25,5,5, Оборище  1,1., Пейо Яворов  6.,25,26,37а,28,39,42,37,24,22,32,25, Пенчо Славейков  20.,20,20,34,36,38,32,40, Перелик  6, Протожерица  1, РодоПИ  1, Сан Стефано  14,4,2,8,16,6,3,6., Св.Св.Кирил И Методий  , Селимица  3,8,2,4,1,6,1а,5, Силистра  6.,5,4,5,6, Синчец  1, Софийско Шосе  60,58,50,60.,46.,54.,50,76.,72.,40.,62,68,Автогара,56,74,С/У Стара Планина,42,64,66,70.,54,40,74.,42а,44,Павилион,62.,52,72,58.,46,126,124,136,138,132,130,61,124.,59,134,128,63,140,142,89,71,83,79,95,87,65,93,91,81,69,67,89,85,73,77,31.,49,47,49.,35,35,110.,94,45,106,37.,43,94.,41,110,98,100,96,116,104,39,33,114,102,92,37,96.,106.,7,90,80,80.,Магазин,1,88,Тотопункт,7.,84.,86,До Бл.21,90.,21а.,15,15,7,Автогара,21,82.,15.,84,78.,78,88., Станционна  6, Стара Планина  13б.,15,21,13 А,11.,11,15.,13,6,11а,10,23,1,9,13б,11а.,8,6б,25,5.,12,7,4,6а.,5, Стефан Караджа  2,1,2а,22,21,7а,10,13,19,24,20,19а,17,14,3,11,5,9,20а,15,12,16,20.,13.,18,15а,7,10а, Теменуга  2,6,3,4,8,9,5,11,1,14,7,13,10, Тодор Каблешков  11,4,5,6,3,1,5а,2,8а,9,10,8,12, Тутракан  19,13,16,28,10д,14,18,10в,17,11,20,15,10,22, Христо Ботев  93,91,89, Хумни Дол  Магазин,17,4,15,2,3,5,1,7,13,10,25,8,12,11, 27,27,16,14, Шибой  12,20,11,16,13а,18,9,15,4.,13,   До Теменуга,Автогара,Тец

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Железни Заводи  90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71, Караманица  87

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   1452  , XvIII-1965,1967 Кв.127  , Арда  1, Бели Брег  4, Бистрица  1, Божур  2,7,5,3, Божур  19,11,14,15,13,14а,12, Бор  4 Къща,1,2, Вардар  18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Ген.Столетов  6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гоце Делчев  3, Гурко  11,12,2,ТП Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Добрич  6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Добрич  2, Драва  1 А, Дренов Дол  13,11,3 Къща, Дунав  , Ехо  , Загарица  7, Захари Зограф  23,6, Иван Вазов  19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Йовчова  37, Кало  , Кирил Пчелински  22, Кракра  , Кракра  35,12,31,25,26,17,19,36,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля  12,15,2,ТП Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лом  6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора  2,3, Мария Луиза  4,15,13,11,6,7, Места  5,10, Москва  , Несебър  3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров  27, Никола Вапцаров  7, Опълченска  8, Опълченска  32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46, Отец Паисий  19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник  6,7,8,4,1,5, Поморие  7, Презвитер Козма  51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Презвитер Козма  4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8, Пчелинска  1,3,6,8, Рено  , Рудничар  2, Св. Иван Рилски  1,2,11,3, Силистра  15,7,10,1,9а,16,17,13,11,18,14,12,5,4, Скобелев  4,9, София  25,2,3,5,6,14,11,23,1,27, Стримон  16,8,6,9,10, Струма  1,26,51,№27,7,3,30,22,13,12,20,4,10,29,32,6,42,2,38,27,19,9,18,21,39,16,37,24,5,10а,17,15,34,5а,11а,33, Темелко Ненков  3, Тинтява  1,3,2,4, Ул.Вардар/Ул.Силистра  , УПИ І-1427 Кв.80б  , Христо Ботев  16,12 А,18а,20,3,13,11,14,26,8,12,9,5, Цветaна Живкова  10,3,8, Черни Връх  93,76б,97 А, Черни Връх  133,111,123,143а,80,135,113,109.,119,61,105,131 А,149,131а,125а,147,145,163,155,88,109,127,107,139,103,99а,143,157,111.,167,137,129,90,157.,184,125,141,161,82,159,151,121,162,101, Янтра  35,28,14,16,18,10

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Кралев Дол:   3-Ти Март  20,14,19,38,25,30,28,22,17,18,16,24,24.,13,3,32,41,42,40, Боян Витков  13,12,3,16,23,1,5,17,8,2, Велико Търново  11,14,3,6,15,10,6а,5,8, Волга  4,9,5,6,7,2,1, Граничар  4,2,5,3,32,Къща,8,1, Дунав  4,2, Извора  8,4,6,5, Искър  11,3,10,17,7,9.,8,15,20,5,6,14,2,9,4,25, Калофер  6,3,2,1, Калужерец  14,10,15,8,1, Лале  33,36,25,31,27,38, Махала Орниче  3,16,12,26,8,4,15,2, Орниче  6,25,14,1,5,9,24,4,21,11,4а,29,2, Синчец  3,   Фуражомелка

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Друган:   УПИ Хv-407 Кв.49

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Перник:   Арчар  23,21а, Васил Левски  31,17,1,16,4а,26,11,19,17 Кв.,10,30,25,24,1.,16.,Кв,28,23,9,1, Железни Заводи  90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71, Захари Зограф  143., Калкас  До Кат,3,ТП Мтс, Караманица  104,15,87, Куциян  13,10,8,12,9, Резервоара

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Радомир:   Върба  Бивше Ткзс, Райко Даскалов  93,   Кв&Quot;Върба- Бившто Тксз

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Радомир

На 26.02.2020 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Перник:   Арчар  2,1,7а,4,6,7б, Бела Вода  300,285,284,301,281,299,287,296,291,288,297,280,290,278,298,293.,292,282,293,294,289,284.,295, Бели Кладенци  7,4,1,8,5,9,14,8,19,15,17,18,24,10,10а,22,20,12,11,13, Бистрица  1,3, Будиславец  35,47,37,30,32,45,43,33,15,17,1,4,14,12,9,21,6,11,17а,3,5,23,16,13,19, Бързия  12,14,4,6,8,2, Васил Левски  , Вит  6,3,12,3а,1, Въча  3,5,4,2, Голо Бърдо  9,3,10,19.,26,27,16,7,4,6,15,32,30,14,12,38,34,24,1,11,28,21,36,8,17.,23,17,25,22,2,19, Горицвет  1, Джерман  2,1,18,4,16,8,12,3,14,6, Железни Заводи  53, Захари Зограф  22,18,20,35,41,37,33а,26,31,45,41а,16,43,16а,29,39,35.,24,29,11,9,27,1,25,15,17,4,21,3,13,8,12,23,19,6,10,93,60,105,74,95 Къща,72,111,99,83,80б,58,95,80,61,101,70,87,78а,76,62,70,107,67,72,110,91,77,103,75,89,62,86,85,78,84,97,79,113,115,44,42,50,Павилион,65,54,36.,59,36,69,46,67,38,53,56,71,63.,30,55,61,40,61,73,49,51,32,57,48,51,52,63,61, Златна Панега  8а,10,9,1,5,11,4,8,12,6,3, Иван Асен Втори  90, Калкас  12, Кап.Петко Войвода  16, Караманица  31,13,70,50,22,9,16,72а,41,89,103,38,15,62.,28,64,53,95,47,27,18,101,77,79,25,83,33,51,5,10,24,23,87,48,52,45,29,62,6,76,57,3,85,43,19,39,90,65,11,68,40,91,32,30,56,86,8,81,88,7,12,37,14,74,82,17,21,55,69,44,26,80,106,Дърводелна Работилница,106, Кариери  , Китка  10, Кладенец  6,8,11,2,5,3,7,19,21,17,23, Колуница  48,21,13,46,26,15,19,17,42.,11,23,42,44,30,40,25,34,32,6,7а,22,8а,1,7в,16,10,20,12,7б,6,4,14,8,18,1, Кристал  , Кристал Блокове  20,Изолатор За Кучета,28,12,11а,11, Куциян  3,6,4,7,2, Луда Яна  2/4.,26,26.,8,5.,18,20,24,6,16,10,22,4, Люлин  173,163,155,145,114,115,120,151,153,169,187,177,149,135,159,157,183,155.,191,117а,141,147, Люлякова  4,10,8,12,5,6,14,7,3, Майска Роза  5,8,7,4,9,3,1,6,2, Манастирски Път  1,6,1а,4,10,3,8,2, Мах.Ракьовец  Вила,1,1, Местн.Шевърляк  36,15, Металик  31,34,30,29,35,28,36,33,32,2,3,9,20,17,24,7.,10,18,19,26,11,14,6,3а,13,7,25,12,23,4,1,8,21,27, Мир  2,3,5,4, Младост  2,1,1.,5,3,4, Нов Живот  4,2,12а,1,6,3, Осъм  2,1,4, Отдих  12,19,14,6,4,5,29,33,7,31,21,10,3,17,13,9,1,25,15,27,2,11, Палма  126,128,170,138,168,144,130,134,146,171,132,117,142, Победа  27,35,37,25,26,32,33,28,26.,30,29,31,19,12,9.,11,14,14а,23,4,8,13,2,22,16,9,21,17,1,3,6,5,20,18,10,7,2а,43,45,47,51, Ропотамо  10,12,13,3,11,9,6,8,7,1,2,14, Рудничар  2,10,8,4,12,6, Съзлийка  2,8,3,1,5,2а,1 &Quot;Сазлийка&Quot; 1,7,6, Тополница  2,6,1,4,11,7,9,5,3,8,13, Шамък  117,117а,Вила,Къща,179

На 26.02.2020 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Перник:   Железни Заводи  53, Караманица  31,13,70,50,22,9,16,72а,41,89,103,38,15,62.,28,64,53,95,47,27,18,101,77,79,25,83,33,51,5,10,24,23,87,48,52,45,29,62,6,76,57,3,85,43,19,39,90,65,11,68,40,91,32,30,56,86,8,81,88,7,12,37,14,74,82,17,21,55,69,44,26,80

На 27.02.2020 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 12:15 – 14:00 Ч./ –  Перник:   603  12, 609  3,12, 616-Та  1, Балканджи Йово  19,28,25б,23а,20,29,14,17,25,23,22,12,18,21,27, Блокове На Р-К Тева  42, Велчова Завера  4,7,2,11,5,9,1, Кв. Тева  43 И 44, Кв. Тева, УПИ Xi, Кв.193  , Крали Марко  16, Крушовска Република  14, Освобождение  3,13,1,1.,8,11,28,12,5,2,9,11.,6,10,4,14,23, Парижка Комуна  2, Петко Ефтимов  7,9,11,31,23,21,29,3,17,15а,27,19,25,15,5,1,13, Радомирска Република  12, Разпределителна  152,146,153,147,154,156,148,150, Република  20,4,44,28,12,15,18,36,48,14,40,30,13,34,38,42,16,7,10,7г,1.,8,20.,11,22,3,46,24,24.,17,32,1,3.,25,9,26, Сини Вир  6а,4,5а,5,Газостанция,144,151,157,156,УПИ Vі-2610 Кв 601,155,1, Тева  79,107,27,80,Пред Бл.77,60,61,На Колелото,62,До Бл.40,Магазин  82,194,30,101,31,16,18,102 С/У Пощата На СПИрката,17,89,85,92,90,87,88,93,86,91,52,59,55,54,56,49,М/У Бл.46 И 42,48,50,53,47,45,46,51,19,13,22,24,27,189.,До Бл.1,До Училището,23,11,С/У Фламинго,Магазин,40 40,До Бл.22,Пазара,25,Магазин И Фото,105,26,110,29,12,10,103 С/У Блок 10,Училище,28,1,6,До Бл.8,Зад Бл.2,5,4,7,9,8,2,3,37,36,Кафе,19,1,35,42,Пред Бл.18,40 40,43,41,40,44,59,83,82,57,С/У Рест.Фламинго,84,80,58,108,81, Урса  6,14., Чипровско Въстание  2,1,3а,   До Винпром

На 27.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 27.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Атанас Буров  10,11, Благой Гебрев  , Варшава  1,3,71, Владимир Комаров  4,6,2,12,7,50,1а, Жк. Тева, ПИ 725.25  , Зоя Космодемянская  7а,4,2,7,6,5,7б,1,3, Иван Земнухов  4, Изток  2 Мошино,Павилион,2 Мошино,2, Крали Марко  2,24,18,26,20,22, Лев Толстой  4а,11,6,13,10,1,16,4,8,10.,3,10в,2,7,14,12,10а,5а,9,5,10б,17, Луганск  3,11,27,18,13,21,22,10,9,5,17,8,3а,7,15,20, Максим Горки  2,6 Партер,6,4,11,10,22,20а,20.,24,30б,38а,17,37,28,40,30а,42,34,36,13,32,17б,44,30в, Мах.Лалова  484,71, Младен Стоянов  Тото Пункт,5,5а,7,1,29,5.,25,13 То У-Ще Св.Кирил И Методий,27,3,3.,5,7а,11,14,14,23.,33,45,54,55,39,57,36,41,54а,15б,49,20,14,47,51,48,52,37,15 Къща,53,43,38.,50,28,34,11,11,15а,13,13, Мошино  317,Кв.&Quot;Кутела&Quot;,ПИ С Индентификатор 55871.515 9895,371, Огнян Станков  51,47,29в,29,43,39а,31,45,37,39, Олег Кошевой  119а,121,119б,105,111,72,88,97,74,99,85а,85,103,95,90а,113,123,125,80,81,96,89а,76,96в,83,78,96б,109,117,79,89,113а,101,93а,87,87б,107,90,87а,66,77,93,78а,70,48,38,21,30,14,27,46,75,49,42,58а,41,41а,7,47,18,75а,12а,10,50,75б,8,73,36,7а,11,35,41б,63,65,53,15,64,57,26,44,4,19,52,58,3,9,Павилион,71,33,51,54,53.,17,61,25,12,45,35а,29,31,34,38а,6,2а,40,20, Пушкин  4,2а,1,7,2,4а, Пхенян  7, Рашо Димитров  101, Сергей Есенин  4,3,1а,1, Силистра  67, Сини Вир  24.,27,24,1,1а,10,26,16,1в,29, Съединение  11,26,31,24,17,25,9,27,21,13,7,15,29,22,8,19,23,12,16, Тева  38,38,39,99,95,94,100,97,98,96,С/У Демо,74,72,15 72,67,71,66,75,68,65,70,69,78,73,76,77,63, Тева /Къщи/  10а, Трети Март  10,16,11,5,13, Улан Батор  7, УПИ V-7050 Кв.118  , Урса  4,5,16, Хавана  20,24,22,30,32,40,28, Ханой  6,10,4,16,9, Хемус  1, Цоф Бараки  , Чернишевски  1б,19в,9,4,2,13,17,7,17а,19,15,10,1а,11,19б,8, Юрий Гагарин  1.,159,165,1,1,1.,15,1.,Кв.Мошино

На 27.02.2020 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Тева  38,38,39

Община Радомир

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Негованци:   Vi-355  , УПИ-130 Кв.37

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Беланица:   10 Вила

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Бобораци:   XIII-216 ,Kw.31  , Ііі – 323 Кв.26  , УПИ V-219,Kw.32  , УПИ XII-250,Кв.30  , ХvIII-136, Кв.23  ,   Къща

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Жедна:   Вила,Центъра

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Житуша:   П-Л Іv Пл.№711, Кв.56  , УПИ V-675,Кв.52  , УПИvі  ,   Вила,Къща,4

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,УПИ Хіv  , Махала Канджулица  , Парцел V-220, Кв.12  , УПИ II-492 Кв.41  , УПИ III-345, Кв.34  , УПИ V-310 Кв.34  , УПИ Vi-332 Кв.39  , УПИ Vi-441  , УПИ VII-69, Кв.13  ,   До Фурната,Къща

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Касилаг:   X-130  , УПИ Ііі-230  , УПИ Хіv-191  ,   Къща

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Кленовик:   II-169,Кв.15  , Vi-5  , Кв.20  ,   Стопански Двор,До Митко Пожарникара,М/У Житуша И Кленовик,Бунгало,Вила,4,7,6,8

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Кошарите:   П-Л VII-117, Кв.18  , УПИ Vііі,Кв. 17  ,   Къша

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65  ,   Хан,Фургон

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 10:30 Ч.; 14:30 – 16:00 Ч./ –  Прибой:   Фасулкова Махала,Къща,Мах.Гърбева,Вила,Мах&Quot;Кайтаска&Quot;,Къща,Бунгало

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   Мах.Дукова

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Бобораци

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Прибой

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Владимир:   209,Кв.29  , V-57, Кв.6а  , ПИ 149 Кв,14  ,   Вила,Къща

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Друган:   Вила

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Радибош

На 27.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Копаница

Община Трън

На 24.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Богойна

На 25.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Ярловци

На 26.02.2020 Г. /09:00 – 11:30 Ч./ –  Трън:   Атанас Ботев  4,3,17,14,15,30,12,19,13,6,1,11,10,8,16,21, Васил Левски  7,10,2а,6,12,8,20,1,3,2,9,11,16,1а,14,4, Еднофамилни Жилища  10,3,11,4,9,5,6,2,1,7,8, Мосаловска  31.,52,56,54,50, Тенеси  3,8,2,5, Чарчалат  5,5.

На 26.02.2020 Г. /11:00 – 15:15 Ч./ –  Трън:   Георги Бабичев  23,5,6б,30,8,21,6в,10,28,6а,36,34,26,3,40,6,4,42,25,9,38, Денчо Знеполски  37,32,26,24,34,18,45,41,20,39,53,38,49,36,32а,55,22,35,28,57,42,30,40, Руй  16,8,12,18,2,23,20,15,13,9,7,11,10,6, Стефан Рангелов  7,25,17,4,32,3,24,14,23,11,19,16,1,21,27,2,31,28,40,20,22,29

На 27.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Дълга Лука:   УПИ Iv-71, Кв.17

На 28.02.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Радово

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP