В изпълнение на Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 29.01.2020 г. Дaниeлa Гюpoвa встъпи в изпълнение на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница. Актът за встъпване в длъжност е бил връчен от административния ръководител на Окръжна прокуратура-Кюстендил Камелия Стефанова.