Съдия Светослав Петров
  • РС-Кюстендил отмени мярката им „задържане под стража“

 

 

Наказание „глоба“, в размер на 1/5 от стойността на недекларираните парични средства, определи РС-Кюстендил, под председателството на съдия Светослав Петров, по отношение на Хамди Шала – гражданин на Великобритания, по народност албанец, на 67 години, и Ермал Лика – с българско и албанско гражданство, работещ във Великобритания, на 30 години.

Хамди Шала и Ермал Лика не се изпълнили задължението си за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна на ЕС и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери, на обща стойност 294 466, 45 лв. Хамди Шала е опитал да изнесе 65 150 британски паунда, 270 евро и 15 500 леки, всички на обща стойност 151 246, 45 лв. Ермал Лика е задържан с 62 000 британски паунда, с левова равностойност 143 220 лв.

Съдът одобри споразумението, постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдимите, които се признаха за виновни, по така повдигнатите обвинения. За Ермал Лика глобата е в размер на 28 644 лв., а за Хамди Шала – 30 249, 29 лв., които средства се отнемат в полза на държавата.

Съдът се занима служебно и отмени мярката за неотклонение на обвиняемите „задържане под стража“, определена на 13.02.2020.