Дава под наем терени за павилиони и разрешителни за ползване на минерална вода на две дупнишки фирми

 

Обновяване и модернизация на Домашния социален патронаж обмислят в Сапарева баня. От местната управа са подготвили проект „Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня”, с който общината ще кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила”. Проектът е в размер на 34 680 лв., като общината ще трябва да осигури 10% съфинансиране, т.е. 3468 лв.

Материалната база на Домашния социален патронаж (ДСП) в планинското градче е остаряла, оборудването е амортизирано и това води до затруднение в изпълнение на задълженията на персонала, до увеличаване на разходите и времето за приготвяне на храната.

Проектът на община Сапарева баня включва доставка на обзавеждане и оборудване, в т.ч. на професионални печки за готвене, котлони на ток, професионална миялна машина, хладилници с плюсови и минусови температури, електрическа скара, пържолник, бойлер, шкафове, рафтове и работни маси, необходими за изпълнение на задълженията на служителите в ДСП, става ясно от докладна записка на кмета Калин Гелев до Общинския съвет. Градоначалникът иска съгласието на местния парламент за кандидатстването, като предложението ще бъде разгледано на заседанието на съвета в петък (28 февруари).

В дневния ред на сесията са и докладни за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в Сапарева баня и Паничище. Имотите са обособени за поставяне на преместваеми търговски обекти. От терен с обща площ 28 032 кв. м в Сапарева баня, чието предназначение е обществен селищен парк, градина, ще бъдат дадени 3 терена по 8 кв. м. В курорта Паничище терените също са 3, но по 9 кв. м. За всички обекти ще се проведат търгове с тайно наддаване. Терените ще бъдат вписани в приетата вече програма за управление на имоти общинска собственост за 2020 г. Срокът за отдаването под наем е 5 години. Предстои и определянето на началната тръжна цена за отдаване под наем за всеки от обектите.

 

„Жирокоптер България” ООД – София, с управител Емил Ломлиев, иска да наеме поземлен имот – публична общинска собственост в местността Пистата в Сапарева баня, чиято площ е 89 149 кв.м, и част от поземлен имот – частна общинска собственост – 500 кв.м,  в местността Прогоно. Срокът за отдаването под наем на тези имоти е 10 години. За тях също предстои да се определи началната тръжна наемна цена.

 

С други докладни записки се иска съгласието на ОбС за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода за срок от 5 години. „Д и С 2012”  ЕООД – Дупница, чиито собственици са Станислав Скендерски и Елена Николова, искат разрешение да ползват до 10 272   куб.м годишно. Дружеството притежава 600-кубиков външен басейн за спорт, отдих и рекреация, със сграда за обслужването им. От „Хидро – РСД” ЕООД – Дупница искат до 10 167,35 куб.м годишно. Дружеството е собственик на  атракционен комплекс „Германея – Термал Спирнгс”. Комплексът  включва голям басейн с обем 136,14  куб.м, среден  басейн с обем 107,42 куб.м, детски басейн с обем 22,99 куб.м и два лечебни басейна с хидромасажни струи, с общ обем 25,12 куб.м, представляващи част от обект „Басейн за обществено ползване със сграда за обслужването му”.

 

От „Агро инвест 86“ ООД са внесли заявление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в местността Грамчова чешма. Фирмата иска да построи три малкоетажни къщи за настаняване, като местният парламент отново ще трябва да гласува дали ще се реализира инвестиционното намерение.

 

В дневния ред са и докладни, касаещи промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и отношенията му с общинската администрация, възстановяване правото на собственост на частни земеделски имоти в село Ресилово, ползване на дървесина от общинската гора.

 

 

Снимката: Общински съвет-Сапарева баня