На извънредно заседание благоевградските общински съветници дадоха съгласие кметът на община Благоевград инж. Румен Томов да участва в предстоящото заседание на ВиК асоциацията – Благоевград. Те решиха да подкрепят предложението на община Благоевград. То гласи, че на предстоящото заседание на ВиК асоциацията, насрочено в четвъртък, представителят на община Благоевград ще гласува „въздържал се” относно излизането на общините Петрич и Струмяни от асоциацията.

Предложението на комисията по бюджет и финанси беше представителят на общината, в случая кметът Румен Томов, да гласува за излизането на двете общини. То не беше прието. Решено беше община Благоевград да гласува в подкрепа на всички останали точки в дневния ред на общото събрание на асоциацията. С “въздържал се” представителят на областния център ще гласува за излизането на общините Петрич и Струмяни.

На заседанието присъства управителят на ВиК-Благоевград инж. Росица Димитрова. Тя изтъкна ролята на ВиК асоциацията за европейско финансиране във ВиК сектора на територията на цялата област. До момента не са отпускани средства за благоевградската асоциация, тъй като още в началото на нейното обособяване община Кресна отказа да се включи, припомни общинският съветник Гергана Янчева.