Любомир Жотев настоя с парите от продадените апартаменти да се купуват нови.

Намаляват общинските жилища в Перник, алармира на заседание на Общинския съвет съветникът Милан Миланов. По думите му от 768 жилища преди 4 години сега са около 680.
Триста души кандидатстват ежегодно за наемане на жилище като крайно нуждаещи се, посочи Миланов. В последните няколко години общината не се е ангажирала с ново жилищно строителство. Според Миланов, ако със същите темпове продължават да отпадат жилища от общинския фонд, институцията няма да може да изпълнява социалните си функции.
Съветникът Петър Първанов предложи да се продават общински парцели срещу обезщетение за апартаменти, като по този начин се напълни фондът. Съветникът Любомир Жотев пък настоя с парите от продадените апартаменти да се купуват нови.
Съветниците се обединиха около идеята за формиране на целенасочена политика за общинските жилища.