Председателят Христова: Затворените мини не са обезопасени

Кметският наместник на Мало село Александров: В „Бабино” се оставиха съоръжения за милиони! Държавна пара е погребана

 

Проверките в мините и ТЕЦ „Бобов дол”, които се извършват по разпореждане на гл. прокурор след посещението на Иван Гешев в миньорската община и по сигнали на кмета Елза Величкова и кметовете на Големо село, Мало село и Мламолово – Васил Васев, Сашко Александров и Милчо Михайлов, скараха опозицията и управляващите в Бобов дол. Скандалът избухна на заседанието на Общинския съвет във вторник. Искрата запали  Красимир Чаврагански. Както е известно, той е представител на Местната коалиция ЗС „Александър Стамболийски” (БДЦ, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”) и е в ръководството на мините – управител на затворения вече рудник „Фундаментал”, дадени преди години от държавата на Христо Ковачки като концесионер. Предния мандат беше председател на Общинския съвет и част от екипа на кмета Елза Величкова, избрана от Партията на зелените.

Идеята на Чаврагански бе да смъмри бившите си съмишленици, дръзнали да се оплачат на Гешев. След като отбеляза, че е провокиран от „прекрасния диалог”, който общинското ръководство има с местния бизнес”, Чаврагански обстойно обясни, че подземният добив в рудниците „Фундаментал”, „Бабино” и „Бобов дол” не е спрян незаконно, а по одобрен и съгласуван от принципала – Министерството на енергетиката (МЕ), проект. Относно проблема с камионите, превозващи въглища от мините за теца, заради които също имаше проверка и те бяха спрени, подчерта, че концесионерът има регламентирано право да избира по какъв начин да транспортира продукцията.

„В момента в Бобовдолския въглищен басейн текат безумни проверки и целият ръководен състав на въгледобивното дружество е потърпевш от рестриктивните мерки от страна на държавата по отношение на фирмите. Вместо да гоним производствен план, ние сме подложени на проверки от данъчни, Икономическа полиция и какви ли не други институции и се чувстваме като някакви престъпници заради това, че се опитваме да запазваме поминъка в Бобов дол. Не се явявам говорител нито на собственика на мините, нито на никого. Явявам се говорител на мината, на която все още съм управител по документи – „Фундаментал”. Изнесено е, че предприятията, най-вече подземният добив, не се затваря регламентирано, а противозаконно. Нося папки и документи, с които да докажа дали някой от нас би си позволил да затваря нещо, което е изключителна държавна собственост”, заяви Чаврагански.

Съветникът уточни, че държи концесионен договор с МЕ, обнародван в „Държавен вестник”, в който още през 2007 г. много ясно и точно е написано какви права се дават на концесионера по отношение на Мини „Бобов дол”. От прочетеното стана ясно, че дружеството има право да превозва въглищата с железопътен, воден или автомобилен транспорт.

Във връзка с опасенията, че подземните рудници са затворени нерегламентирано и представляват опасност за жителите на Бобов дол, тъй като може да има взривове и обгазяване, Красимир Чаврагански прочете писмо от 18 юли 2018 г. То е подпечатано и подписано от зам.-министъра на енергетиката Красимир Първанов. Пратено е на Чаврагански, след като в качеството му на управител на „Фундаментал” на 25 юни 2018 г. той внесъл в енергийното министерство цялостен детайлен проект за напускане на подземните минни изработки в находище Бобовдолски въглищен басейн, участък „Миньор-Фундаментал”. „МЕ няма забележки към техническите решения във връзка с напускането на подземната част от находището и съгласува цялата проектна документация”, стана ясно от прочетеното. Стана ясно още, че след съгласуването на проекта за напускане или консервиране на рудниците са сключени договори за авторски и строителен надзор, както и че авторският надзор се осъществява от фирма „Минпроект”, която е държавна институция. Както и че при всяко изпълнение на проекта се съставят съответните актове. „Преди да се положи бетонът, идват проектанти, проверяват, заинтересованите страни подписват и чак тогава се прави. Едва ли някой проектант, консултант ще си сложи подписите под тези актове, ако реално документацията и това, което е заложено в проекта, не е така. Никъде в наредбата за ликвидация и консервация на подземни минни рудници не пише, че трябва да се съгласува с общината. Единствено се уведомява заинтересованата страна по наредбата. А заинтересованата  страна е МЕ, което постоянно и периодично прави проверки”, каза общинският съветник. И продължи: „Затова когато служители от общинската администрация тръгнат да правят коментари по отношение на работата на мината, първо да се запознаят с фактите. Всички тези документи са представени на проверяващите вчера по отношение на затварянето на рудниците „Бабино” и „Бобов дол”. Стана ясно също, че има протокол от МЕ за извършено измерване за обгазяемост на всички изходи на рудниците. „Нека първо да излязат становищата на съответните институции и тогава да видим кой застрашава живота и здравето на община Бобов дол, дали ние?! Това ваше изказване означава, че ние едва ли не си правим каквото си искаме и не уведомяваме принципала. Няма такова нещо! Принципалът, т.е. МЕ, има право на 3 планови проверки в годината, без да ни уведомяват! Никой от нас не знае кога ще ни проверят! Надявам се, че ме разбрахте”, заяви Чаврагански.

„На срещата беше казано, че камионите, които преминават през Мало село, Мламолово, Големо село и кв. „Христо Ботев” в Бобов дол, разрушават инфраструктурата и ние след това не можем да поемем ремонтите. Затова помолихме да се направи проверка дали няма алтернатива, защото може да се използва жп транспорт или да се спре. Ние не сме казали, че нямате разрешение да возите или че сте в нарушение на закона. Казваме, че искаме това нещо да се спре, да се направи проверка дали може тези камиони да се спрат да минават през населените места”, заяви в отговор председателят на ОбС Елеонора Христова, която подчерта, че алармирала за проблемите пред Гешев.

„Целият разговор беше за рудниците „Бобов дол” и „Бабино”, а не за „Фундаментал”. Не сме казали, че са затворени току-така. Казахме, че се притесняваме за населението. Хората, които вече не работят там, споделят, че всичко е залято с вода, че всичко е потопено и т.н., необезопасено както трябва. Ние нямаме информация досега от вас. Местният бизнес тепърва се сеща, че трябва да разговаря с общинска администрация. Досега такъв разговор не е воден, казвате, че общинската администрация и бизнесът не работят ръка за ръка”, заяви Христова.

Последва уточнение от Чаврагански, че положението е едно и също и във „Фундаментал”, и в „Бобов дол”, и в „Бабино”. Както и упрек, че Христова досега не се е интересувала реално какво се случва.

„Не виждам какъв е проблемът, че ви проверяват! Нали след като всичко ви е изрядно, накрая ще бъде наред! Нали по сигнал на ваш служител се проверяват общинска администрация и г-жа Величкова за гражданските договори, които се наложи тя да сключи!?”, избухна ОбС шефката.

„Общината не беше уведомена при затварянето на рудниците. Как се затвори рудник „Бабино”?! Рудник „Бабино” се затвори буквално за един месец. За мен без никакъв план, без никаква подготовка! И ако имате документация – дано я имате, дано сте в правото си и да не се притеснявате… Ние се опасяваме точно заради това, че в община Бобов дол няма никаква документация. За начина, по който е затворен този рудник и рудник „Бобов дол”, но рудник „Бабино” е най-притеснителен. Всички знаем, че в рудника се оставиха материали приспособления, съоръжения за милиони левове. Единственото нещо, което се извади от рудник „Бабино” – аз съм пряк свидетел на това – бяха кабели. Те бяха нарязани на по 4 метра, колкото са клетките, и се изкарваха поголовно. Всичко останало остана в рудника. Държавна пара е погребана, безвъзвратно загубена. С колегите, които сме назначени и отговаряме за живота на населението, се притесняваме и сме длъжни да уведомяваме съответните инстанции”, заяви кметският наместник на Мало село Сашко Александров. „Достатъчно съм запознат. Ако смятате, че рудник „Бабино” е затворен по всички правила, ще водим диалог на центъра на Бобов дол!”, допълни Александров.

Чаврагански на свой ред добави, че активите не са извадени от рудника, тъй като това не е заложено в проекта. Както и че това е съгласувано с държавата.

„За мен консервация на „Бабино” няма! Убеден съм! Ако представите документи от държавата, която да е казала: „За наша сметка погребваме милиони левове в „Бабино”, евала на тая държава. Ако не е така, всеки да си носи отговорност. Длъжен съм като назначен за кметски наместник да съблюдавам за здравето на хората. А за инфраструктурата, която унищожихте, а за камионите въобще няма място за разговори. Сами се убеждаваме какво се прави! Заровили сме си главите като щрауси! Нима камионите не са претоварени?! Нима камионите не рушат инфраструктурата?! Нима камионите не унищожават къщите?! Всички го виждаме и се крием и си мълчим! Като общински съветници вашата група първи трябваше да кажете какви са причините тия камиони да вървят!”, категоричен бе наместникът, който по професия е минен специалист.

„Няма да ти давам обяснения! В момента на когото трябва, ги даваме! На тебе да ти обяснявам тука…”, включи се в дебата отново Чаврагански.

„Ааа, така ли ще си говорим?! А ние защо да ти се обясняваме?!”, отговори Александров.

„Морален е въпросът. Рудниците се ликвидираха за един месец. С документи можете да убеждавате държавата, но мен не можете да ме убедите! Както и не можете да ме убедите, че е правилно тези големи камиони да минават през населените места! Прекратявам дебата!”, посочи председателят Христова.

Тя бе подкрепена от съпартиеца си от БСП Валери Радлев, както и от съветничката на ГЕРБ Росица Борисова. „Защо като дойдоха проверките, камионите спряха. И добре че спряха”, заяви Борисова и подчерта, че освен претоварени, тежките коли са карали и с превишена скорост.

5 КОМЕНТАРИ

  1. Чавраганскои е най-подлото, най-мръсното, най-неморалното и най-лошото човече, което можете да си представите. С Величкова са си лика-прилика. Защо не го попитахте кой е собственика на мините? Консултанта Ковачки ли или някой друг “консултант”?

  2. Много правилно изказване на Александров. Каквото можеше да се изнесе и открадне, всичко друго е запечатано.

  3. Много правилно казано от Александров.
    Каквото са могли да изнесат и откраднат, всичко друго е запечатано.

  4. kakvo izliza 4e kmet i ob6tinski savet sa izli6ni ot tqx ni6to ne zavisi i to vsi4ko e nalice serlata sa zapusteli grada e pred zakrivane za6toto ne otgovarq za takav zemqta ne e na sbstvenicite rovi se samo a.ko ednata godina e jito drugata godina e p6enica kade otiva produkciqta s edna duma nie naselenieto sme izli6ni ,zatova mladite izbqgaxa i bqgat miniorite stroqt na tezi novobogata6ite v sofiq i bobovdolskite upravnici s glasuvaxa zaplatite ima li jivot v bobov dol nqma li koi go interesuva edinstvenoto koeto se 4uva po selata e kambanite koito opvestqvat po4inalite ,,,,,,,

    • Петре първо се научи да пишеш на кирилица не на МАЙМУНИЦА,тогава изказвай мнения и по въпроса за жито и пшеница се питам не е ли едно и също.

Comments are closed.