Тодор Петков

Записването за детски градини на територията на община Дупница е за деца, родени пред 2017 г. Заявленията се попълват на място в избраната детска градина. Класирането за първа група ще бъде обявено на 27 март. В останалите групи деца се приемат целогодишно, съобщи началник-отдел „Образование” Тодор Петков. Всичко за кандидатстването в детските заведения и за таксите – четете в интервю с Тодор Петков:

– Г-н Петков, приемът на документи за детските градини започна от понеделник. Какво трябва да знаят родителите на децата?

– От 2 до 20 март включително се приемат заявления за записване в първа детска група. Това се отнася за децата, родени през 2017 г. По изключение документи за първа група може да се подават и за деца на две години, но само за групите в селата Джерман, Червен брег и Крайници, т.е. там, където няма яслена група. Родителите следва да посетят детската градина, която предпочитат, и да попълнят на място заявление по образец. Желателно е да носят акта за раждане на детето, който се ползва само за справка на данните на детето. Ако детската градина има няколко сгради, нека родителите попитат къде именно могат да подадат документите. Всяка детска градина ще обяви класирането на 27 март. Записването е в периода 30 март до 3 април включително. Във всяка детска градина има график на дейностите за организиране и провеждане на прием за първа възрастова група. В останалите групи деца се приемат целогодишно при наличие на свободни места.
-Има ли достатъчно места в детските градини в общината?
– Не очакваме проблем с осигуряване на места за всички желаещи. Предстои откриване на нова сграда в района на жк „Бистрица” за четири групи и с това можем напълно да удовлетворим нуждата от места. Освен това ще се осигурят и еднакво добри условия на отглеждане и възпитание.
– В тази връзка предстоят ли промени в мрежата от детски градини в общината?
– Сградата, разположена в центъра на ул. „Христо Ботев”, срещу Спортната зала, е частна собственост и общината плаща наем за нейното ползване. Освен това е пригодена за детска градина и не може да предостави същите условия както останалите. Към момента в нея има две групи. Предлагаме на родителите на деца, живеещи в района, да ползват общинската сграда в Градската градина, с адрес ул. „Еделвайс” №12. Там можем да съберем една група. С откриването и на новата сграда в жк „Бистрица” смятам, че ще има достатъчно места във всички останали детски градини. От една страна ще намалим броя на децата в пригодени сгради, а от друга – ще можем да насочим спестените от наема пари в подобряване на материалната база на детските градини. Освен всичко целта е и да се намалят до минимум разновъзрастовите групи в полза на учебния процес. Планираме две промени в мрежата от детски градини. Едната е, че ще прехвърлим сградата на „Еделвайс” №12 на ДГ „Зора”, за да се преместят децата, без да сменят детската градина. Втората промяна е: сградата в жк „Бистрица” няма да съществува като самостоятелна детска градина и ще бъде част от ДГ „Слънце”. Всички родители, избрали тази сграда, следва да подават заявления за записване в ДГ „Слънце”. Извършеното през 2016 г. оптимизиране на мрежата от детски градини даде отлични резултати и за кратко имахме идея да продължим с обединяването на детските градини. След подробен анализ на финансовите и кадровите ресурси се реши към момента да запазим сегашната структура на детски градини. В началото на март 2020 г. предстои да се обяви конкурс за директор на ДГ „Слънце”.
– Ще влезе ли в сила задължително предучилищно образование за 4-годишните?
– Съгласно параграф 20, ал. 2 в Заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Министерският съвет следва да предприеме необходимите законодателни инициативи за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните. Очаква се в най-скоро време да станат ясни намеренията на правителството, сроковете и финансовите параметри. И към момента повечето деца на 4 години са в детските градини. Не вярвам да възникне проблем с осигуряването на места за всички, подлежащи на задължително предучилищно образование.
– Какви са таксите за ползване на детски градини и предвижда ли се промяна в тях?
– Към момента за 2-4-годишните таксата е в размер на 2,00 лв. на ден, а за 5-6-годишните – 1,70 лв. Единствено Общински съвет-Дупница има правомощия да промени цитираните такси. Може да се наложи промяна в размера на таксата за 4-годишните, ако стане задължително и при осигурено допълнително финансиране от държавата.