Елен Георгиев ще строи кравеферма в Сапарева баня, съобщават от РИОСВ-Перник. Сапаревобанецът е внесъл в инспекцията инвестиционно предложение за изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот, намиращ се извън урбанизираната територия на планинското градче. Обектът ще бъде изграден в ливада от 3,7 дка, собственост на Георгиев. Фермата ще включва селскостопанска сграда (с площ 637,4 кв. м) за 98 животни (от породата българско кафяво говедо), изолатор, стая за персонала, склад за сено и селскостопански инвентар, шахти за съхранение на тор. От РИОСВ са излезли с решение за инвестиционното предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Мотивът е, че няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Една подобна ферма има бъдеще в Сапарева баня, където туристите се увеличават, заедно с хотелите, къщите за гости и заведенията за хранене, коментират местните. Елен Георгиев се занимава с конен туризъм. Отглежда коне, с които превозва туристи до високите части на Рила. „Преди време Елен беше в Италия, откъдето са средствата за такава ферма”, казаха познати на фермера от курорта.

 

1 коментар

  1. Браво.
    Успех ти пожелавам и дано има повече такива млади хора като теб

Comments are closed.