„18 наши съграждани потърсиха съдействие до момента на телефона на Кризисния център към община Благоевгрд. Най-често това са самотно живеещи възрастни хора и хора с двигателни проблеми, а екип от Кризисния център доставя покупките на съответния адрес“ – каза за Радио Благоевград Христина Попова, главен експерт „Социални политики“ към общинската администрация. Тя допълни, че вчера на телефона са се обаждали и граждани с въпроси за пропускателния режим при напускане на областния град, както и при влизане. Екипът на Кризисния център е пренасочвал обаждащите се към ОД на МВР  – Благоевград, както и към Министерството на здравеопазването за въпроси, свързани със завръщащи  се от чужбина наши съграждани.

Няма тенденция за увеличаване на търсещите съдействие от Кризисния център в Благоевград – каза Христина Попова. Тя напомни, че Оперативният щаб на община Благоевград разшири дейността на Домашния социален патронаж и доставя  храна и медикаменти на самотно живеещи възрастни по местоживеене.

Телефонът на Кризисния център е 073/ 88 44 61.  /БНР