Болниците и социалните звена на територията на общината получават предпазни маски по разпореждане на кмета

По разпореждане на кмета инж. Румен Томов болниците и социалните звена на територията на община Благоевград получават предпазни маски, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната.

МБАЛ Благоевград получава 200 бр., Специализираната болница „Св. Мина” – 150 броя, частната болница 100 броя, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – 100 бр., ,,Център за психично здраве“ – 50 бр.

Социалните звена на територията на общината са получили до момента 930 бр. предпазни маски, 241 100 бр. кутии за еднократна употреба за храната, която се раздава чрез социалните услуги: Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, както и 50 400 броя торбички. Раздадени са дезинфекциращи апарати ръкавици и маски на членовете на Оперативния щаб – 600 на брой.

Припомняме, че на гражданите се раздават предпазни маски и от екипите в Оперативен щаб, който се помещава в сградата на общинската администрация /Информационен център при зала „22 септември“/. От предходната седмица на всички жители, които влизат в сградата на община Благоевград, медицинско лице на входа дава предпазни ръкавици, маски и препарат за дезинфекция. От 21 март 2020 г. започна и дезинфекцията на селата в община Благоевград. Всеки ден общината се затваря за граждани от 12:30ч. до 13:30ч. за дезинфектиране. До дни се очаква термоскенер, който ще се постави на входа й.