Бурните ветрове от последните две денонощия доведоха до множество паднали клони и дървета в Самоков. Падналите дървета бяха събрани със съдействието на Районната служба за пожарна безопасност, “Гражданска защита” и Община Самоков. Заради бурните ветрове, клоните на повечето дървета в града бяха изпочупени и паднали по уличните платна и тротоарите. Днес екип от Общината, с техника от Регионалния център за управление на отпадъците събраха падналите клони. Това бе направено по начин, който гарантира икономичното депониране на отпадъка, уточниха от пресцентъра на община Самоков. Зелените отпадъци преминават през дробилка, която значително намалява обема им за по – лесно извозване на по-голямо количество отпадък. Отделно оползотворената маса значително ще намали размера на депонирания отпадък, като по този начин ще се намалят и разходите. За всеки тон депониран отпадък до миналата година се заплащаше по 59 лв. отчисление към държавата, през януари и февруари таксата беше 95 лв. и от март за тон депониран отпадък в регионалните центрове – 69 лв., Община Самоков се е възползвала от възможностите, които е предоставила държавата, отчислените по този начин средства да се връщат под формата на инвестиции в техника за опазване на околната среда. Именно камионът, с който се извозват отпадъците и дробилката са закупени от отчисленията. Общината е закупила още и багер, мулчер, още една сепарираща инсталация и др. техника, с която е оборудвала Центъра за управление на отпадъците, с цел по-ефективна работа и разширяване на дейността му.