Веселин Христов положи клетва като общински съветник, Красимир Роячки избран за председател на Комисията по инвестиционно насърчаване и планиране

 

Общински съвет Благоевград проведе днес извънредно заседание. Сесията се състоя в зала „Пейо Яворов“, при взети строги противоепидемични мерки и предварително разпределени места за присъстващите. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров.
Той даде информация за стартиралата от днес, дарителска кампания във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за интензивно лечение на пациенти в МБАЛ-Благоевград. Тодоров предложи общинските съветници да направят лични дарения, които ще се събират до 3 април.

„Ако се наложи, ще преструктурираме общинския бюджет“. Това каза пред ОбС градоначалникът Румен Томов. Според него по направени изчисления на Националния оперативен щаб, в пика на пандемията ще се разболеят около 4 000 българи. „За нашата област на база изчисления, които съм правил, ще бъдат около 200 души. От тези 200 човека 20% ще бъдат тежките случаи за цялата област, за които са нужни респираторни апарати, пак казвам, за най-тежките случаи. Мисля, че ще се справим с тази ситуация. Ако се наложи, ще преструктурираме бюджета“, каза още кметът на община Благоевград Румен Томов.

Клетва положи новият общински съветник Веселин Христов. от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,
По втора точка от дневния ред постъпиха предложения относно попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград и избор на председател на Комисията по инвестиционно насърчаване и планиране. Общинският съветник Красимир Роячки е избран за председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране.
За мандат 2019-2023 година постоянните комисии към Общински съвет Благоевград са 11. Новият общински съветник Веселин Христов е избран за член на една от постоянните комисии към Общински съвет Благоевград, на място на Любен Милев.
По трета точка от дневния ред, съветът прие предложение на кмета инж. Румен Томов, относно Експлоатация и стопанисването на „Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
Съветът прие предложение на кмета инж.Румен Томов относно отпускане на еднократна финансова помощ на група жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.