С 1, 3 млн. лв. по проект ще бъдат осигурени паркоместа, осветление, видеонаблюдение, ограда

 

В град Рила предстои възобновяване на реставрационните дейности  на храма „Свети Архангел Михаил”. От общината в планинското селище работят по проект за реставрация и експониране на църквата. Предстои сключване на договор с изпълнител на обществена поръчка на стойност 1 307 799.5 лв. без ДДС, обявена преди време на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Предметът на поръчката касае изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи (СМР) на църквата и допълнителна инфраструктура- СМР извън имота за осигуряване на паркоместа за достъп до обекта, осветление извън имота, видеонаблюдение, рампа и ограда. За изпълнение на предвидените дейности е изготвен и одобрен работен проект, в който е предвидено етапно изграждане. Става въпрос за два етапа: етап средновековна църква и етап възрожденска църква, съвременна постройка и парк. Първия етап е изпълнен по предходен проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество – България-Македония. Както сме писали, след реализирането на проекта преди близо 2 години средновековната част на църквата е с нов покрив и купол, реставрирани са 50 кв. м средновековна и 35 кв. м възрожденска живопис. Освен това храмът бе  включен в регистъра на Министерството на културата на недвижими културни ценности от национално значение. Високата художествена стойност на обекта след мащабния ремонт е в реставрираната средновековна живопис, подчертават експерти.

Обществената поръчка е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми. Обявена е от общината като потенциален бенефициент/краен получател по проект с комбинирано финансиране, предоставено по програма „Развитие на туристическите атракции” на Оперативната програма „Региони в растеж”, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и финансови инструменти.

Припомняме, че след реставрацията през 2018 г. храмът „Св. Архангел Михаил” придоби нов облик. Обновяването бе извършено благодарение на проект „Да построим моста на туризма” по Програмата за трансгранично сътрудничество, в партньорство с община Старо Загоричане (Македония). Ремонтът, включващ укрепване на купола и фасадата, и освежаването на уникалните стенописи в храма, правени през 17 и 19 век, струваха малко над двеста хиляди евро. Църквата е сред най-старите в района – строена е през 12 век, даже преди Рилския манастир. Тя се намира в гробищния парк на Рила, непосредствено над уникалния  архитектурен комплекс ”Бабинска Махала”, който от 49 г. е паметник на културата.

От община Рила отказаха подробности относно изпълнението на проекта, тъй като договорът за предстоящото строителство все още не е подписан и с оглед кризата с пандемията.

Юлияна КОЛЧАКОВА