Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                                 Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  5 места
2 Фелдшери Висше образование
3 Лекари Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  165  места
2 Шофьори, платформа Средно образование, кат. С
50 Машинни оператори, шиене Основно,средно образование, опит
1 Багерист Средно образование, опит
1 Касиер Средно образование
10 Машинни оператори, шиене на работно облекло Основно,средно образование
2 Кроячи текстил Основно,средно образование, опит
2 Помощник готвачи Основно,средно образование
1 Обслужващ работник, промишлено производство Основно,средно образование,  по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
20 Оператори в производство на волани Основно,средно образование
1 Охранител Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 Техник монтажник интернет и видеонаблюдение Средно образование
1 Техник изграждане и поддържане на компютърни мрежи Средно образование
2 Сервитьори Средно образование, английски език
3 Шивачи Средно образование, опит
2 Оператори, производство на автомобилни компоненти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 Готвачи Средно образование, професионален колеж
2 Бармани Средно образование
2 Работници кухня Основно, средно образование
5 Машинни оператори, шиене на обувки Основно, средно образование
1 Охранител Основно, средно образование,кат.B
1 Деловодител Средно образование
2 Санитари Средно образование
50 Кредитни консултанти Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
  Тел. за връзка 0751 / 61261
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование, Компютърни науки
2 Моделиер – конструктор, облекла Висше образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
1 Химик, текстил Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 164 места
2 Общи работника Основно, средно образование
1 Машинни оператори шиене на обувки Основно, средно образование
3 Сезонни работници, горско стопанство Основно, средно образование
10 Кроячи текстил Основно, средно образование
33 Гладачи Основно, средно образование
1 Работник ,консервиране на плодове и зеленчуци Основно, средно образование
8 Етикетировачи Основно  образование
75 Шивачи, мъжко/дамско облекло Начално, основно образование
5 Шивачи Основно  образование
6 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование
20 Търговски посредници Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                             Тел. за връзка 0747/80-903
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  5 места
2 Администратори хотел Висше образование
2 Експерт, продажби Висше образование
1 Учител по история и цивилизация и немски език Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование
1 Работник, поддръжка Средно образование
1 Машинен оператор, бетон помпа Средно образование
1 Оператор, приготвител на смеси Средно образование
2 Миячи съдове /ръчно/ Основно образовние
1 Шивач, драперии/пердета Основно образовние
1 Продавач – консултант Средно образование
1 Работник консервиране на плодове Средно образование
3 Чистач/хигиенисти Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
  Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Технолог Висше образование, технология на дървесината
1 Технолог Висше образование, технология на облеклото
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  80  места
15 Шивачи Средно образование
1 Техник Средно образование
5 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
20 Работника, берачи Средно образование, опит
13 Лични асистенти Основно, средно образование
15 Монтажници ел. елементи Средно образование
6 Опаковачи Средно образование, опит
4 Работника ОТК Основно, средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование,ТЕЛК
  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
  Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  4 места
3 Служители, резервации Висше образование
1 Медицински рехабилитатор Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 56 места
1 Екструдеристи Основно, средно образование
1 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование, ТЕЛК
1 Майстор, производство на хлебни изделия Основно, средно образование
3 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно образование
10 Лични асистенти Основно образование
25 Опаковачи Основно, средно образование
2 Контрольори качество Средно образование
1 Техник, телекомуникации Средно техническо образование
1 Машинен оператор, банциг Основно, средно образование
1 Механик, промишлено оборудване Средно образование
4 Шивачи Основно, средно образование
2 Техници, механици Средно образование
4 Общи работника Основно, средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                       Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Експерт, външна търговия Висше образование, немски език, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Трудотерапевт Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  56  места    
5 Продавач-консултанти Средно образование
5 Машинни оператори, обувно производство Средно образование
10 Шофьора на такси Основно, средно образование, кат В
3 Маневристи Средно образование
2 Машинни оператора, производство на картонени изделия Средно образование
4 Производител, обувки /ръчно/ Основно, средно образование, опит
2 Шлосера Средно образование
8 Шивач, обувки Средно образование, опит
3 Шивачи на облекло Средно образование
1 Гладач преса Средно образование
2 Работника кухня Основно, средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно образование
2 Камериери/ки Основно образование
2 Бояджии изделия от дърво Основно образование
2 Готвачи Средно образование
1 Машинен оператор,банциг Основно образование
2 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
1 Чистач/Хигиенист Средно образование
                                   Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места          
1 Химик Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Квалифицирано лице Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Специалист Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 95  места
5 Гладачи Средно образование
8 Кредитни експерти Средно образование
1 Монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
2 Механици Средно образование
2 Технически ръководители Средно образование
1 Търговски представител Средно образование
3 Общи работници строителство Основно образование
27 Шивач мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
2 Общи работници Средно,основно образование
1 Заварчик Средно образование
2 Лаборанти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Чистач/хигиенист Средно,основно образование
5 Работници, обработка на дърво Средно,основно образование
6 Дърводелци, мебелисти Средно образование
5 Монтажници, мебели от дърво Средно,основно образование
5 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
2 Тапицери Средно,основно образование
2 Бояджии, изделия от дърво Средно,основно образование
1 Администратор,корпоративен център Средно образование
4 Бояджии, лаково боядисване Средно,основно образование
1 Шофьор Средно образование
2 Електротехници Средно образование
3 Електрозаварчика Средно образование
2 Заварчици МИГ-МАГ Средно,основно образование
2 Общи работници, обработка на дърво Средно,основно образование