Европейската комисия съобщи, че открива нова наказателна процедура срещу Полша заради законодателни промени, които може да засегнат независимостта на правосъдието.

Зам.-председателят на ЕК Вера Юрова поясни, че новите полски закони ограничават възможността съдиите да се допитват до Съда на ЕС. По нейните думи така може да се оказва политически натиск при определянето на решенията на полския съд.

Това е европейски въпрос, европейските съдии трябва да имат доверие в независимостта на своите полски колеги, поясни тя. Юрова посочи, че държавите в ЕС могат да правят промени в областта на правораздаването, но в съответствие с правото на ЕС.

ЕК води срещу Полша няколко наказателни процедури и задейства срещу Варшава чл. 7 от Договора за ЕС. Тази част от договора предвижда възможност за лишаване от право на глас в ЕС, ако мнозинството от държавите в Общността подкрепят налагането на такова наказание заради постоянна заплаха за върховенството на закона.