Виждам неангажираност от управителя на  топлофикационното дружество, кметът също липсва на тази  важна дискусия, каза съветникът Л. Жотев

„Ще работи ли „Топлофикация”-Перник през следващата зима и какво ще се  случи със следващия отоплителен сезон, подготовката за който започва  веднага след края на предходния. Виждам неангажираност от управителя на  топлофикационното дружество. Кметът на община Перник също липсва на тази
важна дискусия. А те са хората, които трябва да дадат отговор как ще се  отопляват училищата и детските градини в Перник през зимата”. Това заяви  общинският съветник от политическата група на ГЕРБ-Перник Любомир Жотев  на днешното извънредно заседание на местния законодателен орган, на  което бяха изслушани експерти на топлофикационното дружество по повод
проблемите с топло снабдяването.
“Като представители в Общинския съвет, избрани от гражданите на Община  Перник, искаме да изкажем своето безпокойство за живота и здравето на  нашите съграждани, особено тези, които са на първа линия в квартал  “Калкас””, отбеляза Жотев.
Питания към експертите на „Топлофикация” отправи и общинският съветник  Андрей Павлов, който поиска информация кога и на какво разстояние от  жилищните сгради ще бъде изградено новото шламохранилище, и ще бъдат ли
обезщетени гражданите, засегнати от тази катастрофа. В отговор от  дружеството обясниха, че новото шламохранилище ще бъде изградено на 2 км  в източна посока от най-близките къщи в квартала и призоваха засегнатите  граждани да подадат заявления за обезщетение в деловодната служба на  дружеството.
Безпокойството си от представената информация, че няма как да бъде  гарантиран отоплителния сезон в Перник изказа и зам.-председателят на  Общински съвет в Перник адв. Милена Миланова. По нейно предложение общинският съвет гласува да бъде насрочено извънредно заседание с  единствена точка, в рамките на която да бъдат поканени управителят на
дружеството, кметът на община Перник, областният управител, народните  представители и представители на всички отговорни институции, които да  запознаят общинския съвет и обществеността в Перник с разговорите, които  са проведени и начертаните мерки.