Уважаеми клиенти,

 След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 18.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ –  Мала Фуча:    УПИ V-231 Кв.16

Община Кочериново

На 18.05.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Бураново:   Селището,  ХIII-483, Кв.50

Община Кюстендил

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Берсин: ул. Александър Стамболийски  2, 6, 4, 3, 5, ул.  Асен Златаров  7а, 2, 7, 6, 5, 3, 11, 9, 4, ул. Бузлуджа  6, 1, 7, 5, 3, 2, ул. Васил Коларов  4, 2, 1, 8, ул. Васил Левски  11, 5, 7, 9, 1, 8, 10, 6, 2, ул. Вола  2, 5, 7, 1, 3, ул.  Възраждане  6, ул.  Георги Димитров  22, 70, 49, 38, 8, 47, 34, 10, 7, 27, 16, 3, 50, 63, 65, 51, 24, 28, 31, 23, 44, 59, 52, 4, 58, 42, 30, 53, 72, 1, 36, 64, 20, 21, 41, 62, 18, 54, 33, 17, 13, 11, 39, 9, 43, 45, 15, ул.  Георги Зарев  5, 3а, 4, 2, ул.  Георги Раковски  2, 3, 4, 1, 39, ул.  Гоце Делчев  8, 6, 2, 4, ул.  Димитър Благоев  20, 12, 16, 8, 14, 13, 5, 10, 17, 15, 7, 2, 1, 6, 4, 9, 3, ул.  Димитър Каляшки  9, 7, 1, 2, 3а, 6, 3, ул.  Иван Вазов  1, 2, 3, 5,  извън регулация  Къща, ул.  Козлодуй  5, 7, 10, 6, 4, 12, 13, 15, 8, ул. Комунизъм  3,  Махала Стубела, ул. Полет  2, 1, ул. Първи май  4, 3, 2,  ул. Свобода  42, 13, 9, 5, 20, 26, 16, 17, 48, 7, 11, 3, 8, 15, 24, 2, 38, 1, 32, 44, 46, 28, 36, 14, 4, 42, 40, ул. София  5, 14, 9, 6, 12, 1, 6а, 7, 2, 4, ул. Хаджи Димитър  5, 14, 18, 6, 8, 1, 2, 9, 12, 11, 15, 20, 3, 16,  ул. Христо Смирненски  2, 1, 9, 12, 10, 8, 4,  ул. Чавдар  6, 8, 5, 4, 9, 2, 1, 10,    Магазин, Къща, Хранителни стоки, Стоп.двор, Поща, Магазин и работилница, База

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 10:01 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Ветрен,  Общ. Невестино:   Мах.Агушка,  Мах.Дамянска,  Мах.Капралска,  Мах.Ковачевска,  Мах.Новаковска  Помпа,  Мах.Ризовци,  Мах.Смиленска

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 10:01 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Раково,  Общ. Невестино:   Махала Бурнаавска,  Махала Ковачка,  Махала Озранци,  Махала Рахталинска, Махала Реката,  Махала Решанска

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Ваксево:   №024084, ул. Александър Стамболийски  87, 73, 101, 17, 37, 43, 24, 20, 22, 34, 83, 26, 69, 97, 59, 89, 53, 36, 61а, 67, 32, 75, 49, 77, 44, 30, 41, 79, 91, 95, 42, 40, 46, 57, 48, 61, 52, 93, 47, 38, 35, 85, 50, 39, 63, 81, 65, 41а, 71, 28, 15, 12, 1, 5, 29, 18, 6, 17, 21, 19, 23, 33, 31, 11, 14, 25, 13, 16, 9, 7, 27, ул. Васил Коларов  11, 10, ул. Васил Левски  3, 1, ул.  Георги Димитров  17, 16, 23, 19, 26, 3, 25, 21, 5, 12, 1, 2, 11, 7, 10, 6, 35, 18а, 18, 15, 8, 24, 33, 29, 24, 28, 26, 23, 27, 24а, 35, 31, ул.  Деветнадесета  3, 5, 2, 1, 8, 4,  ул. Деветнадесети февруари  20, 18, 8, 22, 12, 16, 14, ул.  Димитър Благоев  1, 10, 2, ул.  Димитър Евтимов  1, 2, 6, 5, 3,  ул.  Димитър Каляшки  9а, 6, 4, 9, 2, 3, 1, 5, 4, ул.  Елешница  40, 56, 34, 39, 54, 13, 44, 64, 60, 15, 11а, 46, 1, 26, 17, 21, 74, 66, 24, 58, 37, 76, 68, 70, 42, 23, 48, 16, 100, 52, 41, 20, 36, 28, 62, 50, 3, 38, 30, 27, 72, 32, 5, 29, 11, 14, 43, 56, ул. Зафир Николов  2, 3, 4, ул.  Кирил и Методий  6, 8, 4, 1, 2, 3,  ул. Койно  1, 11, 9, 3, 13, 29, 53, 19, 17, 21, 31, 51, 23, 41, 34, 37, 33, 19а, 47, 27, 15, 25, 9, 43, 39, 45, ул. Ленин  22, 24, 14, 13, 26, 21, 8, 15, 18, 27, 4, 6, 20, 9, 17, 28, 10, 16, 42, 46, 47, 62, 59, 57, 65, 41, 50, 69, 64, 31, 37, 63, 26, 43, 49, 67, 48, 30, 58, 39, 53, 33, 60, 29, 51, 34, 45, Махала Адамска  7, Вила,  Махала Албания,  Махала Баздарска  Вила,  Махала Бантовска  Вила,  Махала Бела Вода  Вила,  Махала Воденичарска  5, 10, 3, Вила, 6, 2,  Махала Горна Йовчовска  ,  Махала Горчовска  Вила,  Махала Гошевска  4, Вила,  Махала Грънчарска  Вила,  Махала Гърличка  1,  Махала Гъскарска  Вила,  Махала Гюрова  Вила,  Махала Димовска ,  Махала Долна Дралевска  ,  Махала Долна Йовчовска  Вила, 6,  Махала Дралевска  12, Вила, Помпа,  Махала Дърманска  Вила,  Махала Занева  1, 2, 3,  Махала Заячка  Вила,  Махала Испорска  Вила,  Махала Йовкинска  8,  Махала Кадрамска  ,  Махала Камберска  9, Вила, 6, 1, 5, 3, 14, Вила,  Махала Каменичка  Вила,  Махала Карамфиленска  ,  Махала Ковачка  Вила, Вила, Вила,  Махала Котаранска  Вила,  Махала Кузумска  Вила,  Махала Кумбазка  Вила, Вила,  Махала Лазарска  Вила,  Махала Лапевска  9, Вила, 4, 5, 8,  Махала Лесичкова  ,  Махала Маджирска  Вила, 6, 3, 7,  Махала Маринкова  Вила,  Махала Михтарска  Вила,  Махала Моравска  Вила,  Махала Мулова  Вила,  Махала Падинарска  Вила,  Махала Парлапанска  Вила,  Махала Песокарска  1, Вила, 5, 8,  Махала Петачка  Вила,  Махала Пупулска  Вила,  Махала Рановска  Вила,  Махала Русулска  Вила, 4,  Махала Сапунджийска  Вила,  Махала Селишка  Вила,  Махала Семенска  15, Вила, 16, Вила, Вила,  Махала Симонска,  Махала Соколовска  Вила,  Махала Соколчева,  Махала Средна Махала  5,  Махала Станковска  Вила, Вила, 4, 1,  Махала Стойчовска,  Махала Тасковска  Вила,  Махала Текемска  Вила,  Махала Треновска  Вила, Вила,  Махала Хаджийска,  Махала Цанкина  Вила, 4,  Махала Чорбаджийска  Вила,  Махала Чукарлийска  Вила,  Махала Шаренкова  17, 3, 3, Вила, 22, 24, 15, 19, 12, 9, 6, 8, 14, 18,  Махала Шукалска  Вила, Вила, 9,  Махала Юзунска  11, 6, Вила, 15, 7, 20, 12,  Никола Важаров  1, 3, 2,  Никола Камбера  6, 3,  Никола Мирчев  2,  Славчо Павлов  5, 6, 16, 22, 14, 8, 10, 38, 18, 9, 34, 32, 24, 13, 20, 3, 23, 1, 7, 36, 28, 15, 4, 12, 17, 26,  Сотир Васев  4, 3, 9, 4, 7,  Стоядин Иванов  4, 2, 3, 1,  Хаджи Димитър  1,  Христо Ботев  2, 3, 5, 1, 4,  Юри Гагарин  4, 1, 4, 1,    Вила, Вила, Ветеринарна Лечебница, Вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Пункт Горско, Кафе Аперитив, Фурна, Вила, Магазин, Работилница, Скара Бира, Вила, Ресторант, Дърводелски и Гатерен Цех, Селкооп, Мандра, Поща

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Граница:  ул.  Антим Първи  3, 1, 7, 9, 5, 13, 11, ул.  Арда  5, 9, 7, 6, 8, 3, 1, ул.  Бачо Киро  9, 15, 5, 7, 13, 4, 3, 2, 11, 6, ул. Беласица  3, 1, 2, 4,  ул. Вела Пеева  9, 5, 7, 6, 4, 2, 1, ул.  Вола  5, 4, 1, 3, 6, ул.  Дъбо, ул.  Искър  3, 10, 2, 6, 4, 14, 12, 5, 8, 7, 1, ул. Йорданка Николова  3, 1, ул.  Кирил Самоволски  12, 28, 16, 2, 4, 5, 30, 32, 40, 27, 44, 46, 29, 22, 34, 48, 19а, 3, 18, 25, 19, 13, 23, 52, 7, 24, 1, 15, 14, 42, 21, 38, 6, 11, 9, 36, ул.  Лиляна Димитрова  2, 1, ул. Любен Каравелов  2, 4, 8, 10,  Манастир Света Лука,  Места  10, 6, 2, 8,  Местност Манастира,  Местност Ридо,  Местност Шамака,  Мусала  6, 10, 2, 8, ул. Неофит Рилски  22, 15, 20, 18, 26, 7, ул. Нов Живот  7, 1, 2, 5, 3, ул.  Осми март  12, 4, 7, 10, 6, 2, 8,  ул. Осоговска  32, 2, 16, 12, 11, 10, 26, 19, 20, 3, 5, 15, 9, 6, 34, 24, 18, 1, 28, 4, 17, 22, ул.  Панайот Волов  7, 12, 10, 26, 8, 16, 30, 9, 11, 2, 1, 6, 18, 5, 24, 20, 22, 14, 4, ул.  Партизанска  8, 29, 31, 13, 37, 18, 19, 6, 14, 9, 26, 17, 33, 39, 22, 10, 16, 12, 4, 5, 27, 35, 15, 20, 34, 21, 2, 28, 1, 3, ул.   Пенчо Славейков  19, 51, 32, 42, 46, 47, 45, 30, 34, 55, 36, 53, 49, 38, 44, 27, 24, 9, 26, 1, 31, 15, 65, 23, 28, 11, 20, 13, 8, 41, 37, 5, 22, 4, 6, 43, 3, 19, 17, 33, 14, 25, 29, 10, 21, 7, ул.  Пионерска  30, 32, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 13, 38, 18, 52, 42, 17, 1, 16, 62, 10, 56, 29, 50, 25, 3, 28, 35, 22, 12, 58, 46, 68, 60, 66, 40, 2, 44, 64, 54, 15, 51, 43, 49, 53, 57, 72, 66, 59, 70, 68, ул.  Пирин  3, 2, 1, ул.  Пролет  22а, 2, 20, 18, ул.  Първи Май  4, 1, 3, 6, 5, ул.  Рила  1, 4, 2, 3,  ул. Руен  5, 1, ул.  Славянска  3, 7, 2, 15, 1, 13, 4, ул.  Стефан Караджа  9,  Стопански Двор, ул. Струма  3, 2, 4, 1, 5, ул.  Филип Тотю  6, 2, 4, 20, 1, ул. Хаджи Димитър  9, 6, 1, 4, 2, 7, 3, 11а, 10, ул. Харалампи Аничкин  31, 69, 92, 76, 80, 82, 74, 88, 70, 79, 71, 78, 85, 83, 81, 94, 77, 73, 61, 60, 58, 55, 56, 68, 1, 54, 49, 27, 33, 22, 14, 25, 45, 36, 19, 48, 6, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 9, 34, 32, 11, 52, 15, 31, 7, 23, 40, 8, 43, 37, 30, 20, 24, 46, 21а, 28, 38, 4, 39, 41, 53, 47, 2, 35, 50, ул.  Христо Ботев  9, 3, 5, 1, 13, Цех, Складова база, Здравна служба, Склад, Магазин, Училище, Цех, Работилница

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   Мах.Милчовска,  Местност Орехчето

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Друмохар:   010015,  013004,  500274,  Мах.Ангеловци,  Мах.Джоганска,  Мах.Табачка,  Мах.Таушанска,  Местност Сврътките

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Еремия:   М-Ст Разкръстницата,  Махала Брезалийска,  Махала Бумбарска,  Махала Влашка,  Махала Геровска,  Махала Гугушанска,  Махала Златковска,  Махала Ивановска,  Махала Керелска,  Махала Ковачка,  Махала Костовска,  Махала Лесовска,  Махала Манчовци,  Махала Марковска,  Махала Мурджовска,  Махала Мухтийска,  Махала Пенковска,  Махала Рекалска,  Махала Сарамандовци,  Махала Секалска,  Махала Стаменковци,  Махала Стойковска,  Махала Тинтилиговска,  Махала Тотевска,  Махала Фудулска,  Махала Цинцовска,  Махала Цоцоманска,  Махала Чифличка,  Махала Чукардова, Махала Шопска, Махала Щърбевци,  Махала Якимовска,  Махала Яновска

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Згурово:   Вила

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Илия: Мах.Груйовска,  Мах.Делийска,  Мах.Карадачка,  Мах.Кацарска,  Мах.Левковци,  Мах.Миленска,  Мах.Мишовска,  Мах.Ралинска ,  Мах.Рекалийска,  Мах.Тузлучка,  Мах.Чукарска,    ПИ 080002

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Кадровица:   Кролевци,  Мах.Постолска,  Мах.Станкова

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Кюстендил:   41112.503.4233 ул. Дупнишко Шосе, ул. Белият Камък  3, 5, 11, 23, 10, 9, Павилион за Охрана, 2, 15, 13, 31, 22, 27, 9 А, 24, 6, 1, 8, 7, 30, 14, 12, 4, ул. Дупнишко Шосе  6,  Местност Самали Баир  31, 32а,  Местност Хисарлъка  29,  Станкевско Шосе  5, 6 Работилница, 6, ул. Цар Освободител  115,    УО

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Лелинци: ул. Васил Левски  34,  Махала Горна

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Неделкова Гращица:  145, 142, Къща

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Пелатиково: Мах.Брусарска,  Мах.Бумбарска,  Мах.Горовска,  Мах.Дръчките,  Мах.Карпуска,  Мах.Кацарска,  Мах.Леската,  Мах.Лодарска,  Мах.Манчовска,  Мах.Орешарска,  Мах.Очипалска,  Мах.Попанска,  Мах.Раковска,  Мах.Селишка,  Мах.Суровичка,  Мах.Сърнатичка,  Мах.Траянци, Мах.Тръстеник,  Мах.Харизанска,  Мах.Чифлико,  Мах.Шеовци,  Мах.Шишовска,  Мах.Шопска,  Мах.Янкуловци

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Пиперков Чифлик: ул. Васил Коларов  1, 7, 11, 13, 3, 9, 5, ул. Васил Левски  42, 21, 37, 35, 45, 29, 60, 52, 33, 27, 48, 58, 30, 40, 36, Работилница- Зеленчуци, 43, 54, 25, 38, 47, 46, 23, 34, 41, 50, 32, 31, 56, 25, 19, 13, 50, 9, 16, 12, 15, 18, 11, 24, 28, 86, 17, 48, 10, 20, 30, 22, 8, 1, 10, 12, 2, 11, 4, 3, 6, ул. Владимир Заимов  1, 2, 4, ул. Гео Милев  2, 10, 4, 7, ул. Георги Димитров  32, 24, 43, 28, 35, 26, 39, 22, 37, 41, 1, 27, 14, 7, 15, 29, 12, 10, 4, 25, 16, 28, 8, 18, 33, 2, 6, 9, 31, 19, 23, 21, 20, 13, 49, 65, 75, 73, 44, 54, 56, 58, 40, 50, 38, 42, 63, 67, 46, 62, 32, 47, 61, 53, 48, 59, 34, 52, 51, 36, 45, ул. Димитър Каляшки  11, 5, 6, 3, 12, 1, 8, 10, 2, 16, 18, 4, 14, 24, 18, 26, 20, Работилница, ул. Зинови Григоров  4, 2,  ул. Иван Вазов  7, 1, 3, 10, 9, 4, 2, 8, 6, 12, ул. Ильо Войвода  6, 11, 5, 9, 3, 7, 4, 2, ул. Йорданка Николова  2, 3, 1,  ул. Кирил и Методий  4, 10, 8, 6, 12, 2, ул.  Крум Стоянов  2, 17, 6, 10, 9, 5, 15, 7, 13, 8, 12, ул.  Ленин  22, 11, 18, 9, 38, 15, 25, 35, 12, 24, 5, 30, 27, 36, 10, 31, 62, 40, 14, 33, 16, 19, 17, 21, 20, 7, 44, 29, 42, ул. Лиляна Димитрова  16, 8, 9, 3, 14, 10, 5, 7, 4, 18,  Махала Дядо Манова  3, 1, Бунгало, 5,  Местност Друмарката,  Местност Капинката,  Местност Кьошко, ул. Митко Палаузов  6, 6, 4, 1, 2, 5, 3, 8, ул. Нов Живот  5, 3, 9, 1, 11, ул. Отец Паисий  8, 1, 7, 4, 2, 5, 3, 6,  ул. Пенчо Славейков  1, 4, 2,  ПИ 56378.6.10, М-Ст Друмарката, ул.  Руен  3,  ул. Хаджи Димитър  3, 4, 8, 5, 6, 2, 8а, 3, 8, ул. Харалампи Аничкин  1, 2, 4, ул.  Христо Ботев  51, 23, 21, 39, 51, 11, 17, 29, 19, 2, 6, 45, 47, 18, 25, 33, 14, 41, 22, 53, 13, 49, 12, 1, 16, 9, 7, 31, 35, 8, 15, 27, 43, 4,  ул. Христо Смирненски  2, 9, 3, 1, ул.  Юри Гагарин  2, 12, 7, 16, 4, 6, 3, 10, 1, 8, 5, 9, Склад, Поща, Детска Градина, Храм

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Рашка Гращица: ул. Александър Стамболийски  3, 1, 5, 7, ул. Асен Китанов  89,  , 61, 48, 42, 29, 81, 19, 3, 8, 10, 45, 23, 12, 2, 54, 11, 57, 49, 56, 22, 7, 16, 34, 47, 9, 4, 24, 27, 53, 13, 5, 36, 85, 63, 37, 3а, 18, 20, 52, 15, 43, 44, 32, 39, 46, 6, 23а, 87, 51, 35, 55, ул.  Васил Коларов  8, 10, 2, 4, 6,  ул. Васил Левски  16, 21,  ул. Георги Бенковски  22, 10, ул. Георги Димитров  6, 10, 3, 12, 8, 4, 2, ул.  Георги Раковски  4, 1, 3, 2, ул.  Девети септември  38, 26, 25, 47, 54, 15, 24, 12, 46, 44, 67, 13, 28, 34, 56, 29, 43, 45, 32, 55, 51, 31, 49, 63, 42, 23, 17, 40, 1, 37, 8, 19, 27, 57, 65, 18,  ул. Зора  30,  Махала Гьошевска,  Махала Каменичка,  Махала Лазовска,  Махала Начковска  Вила,  Махала Ненкова,  Махала Сухар, ул. Никола Вапцаров  7, 5, 9, 17, 11, 25, 3, 15, ул.  Пролет  60, 58, ул. Стоян Заимов  66, 64, 62, ул.  Христо Ботев  1, 5, 3, 6, 2, 4а, 4, Къща, Фурна, 1, Кафе, Магазин, Здравна Служба

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Слокощица:   XII-394, Кв.31, ул. Александър Димитров  41, 37, 38, 36, 39, 55, 53, 49, 43, 40, 31, 33, 25, 51, 32, 57, 30, 34, 44, 59, 46, 29, 47, 42, 26, ул. Ален Мак  6, 5, 4, 2, 7, 8, 3, 1, ул. Бачо Киро  5, 6, 2, 1, 3, 4,  ул. Васил Коларов  14, 7а, 2, 16, 8, 10, 12, 5, 3, 4, 6, ул. Васил Левски  22, 8, 52, 36, 4, 5, 11, 42, 54, 24, 1а, 30, 32, 50, 3, 21, 9, 16, 28, 38, 14, 48, 34, 12, 19, 13, 40, 25, 44, 23, 17, ул.  Генерал Заимов  4, 1, 5, 6, 3, ул.  Гео Милев  2, ул.  Георги Бенковски  15, 10, 13, 4, 11, 3, 14, 1, 12, 9, 2, ул.  Георги Димитров  12, 15, 13, ул.  Георги Кръстев  2, ул. Георги С. Раковски  13, 8, 1, 5, 3, 9, 7, 2, 10, 6, ул.  Димитър Канин  40, 30, 36, 47, 51, 38, 34, 32, 22, 45, 42, 41, 44, 39, 48, 46, ул.  Добри Чинтулов  10, 11, 3, 2, 15, 9, 7, 8, 4, 12, 14, 17, 13, 5, 6,  ул. Елин Пелин  7, 6, 1, 11, 4, 9, 5, 8, 3, 12, 3,  Ефендиското, ул.  Зинови Григоров  18, 22, 10, 14, 24, 20, 12, 16, ул. Иван Вазов  36, 26, 13, 1, 40, 38, 10, 28, 10а, 12, 9, 8, 18, 20, 30, 7, 15, 11, 5, 4, 16, 24, 6, 32, 42, 34, 22, ул. Иван Шишман  2, 6, 4, ул.  Искър  13, 9, 11, ул. Кокиче  3, 1, 5, ул. Кубрат  2, 4, ул. Любен Каравелов  2, 3, 6, 12, 8, 2а, 1а, 20, 14, 7, 18, 5, 4, 9, 10, 1,  М-Ст Чадъра ПИ 67461.24.17, ул. Марин Дринов  8, 1, 4, 10, 6, 3,  Махала Селото,  Местност Змиярника  Бунгало,  Местност Кръста,  Местност Мичевица,  Местност Ридо,  Местност Саманли Баир  Вила, ул. Мусала  8, 4, 6, 10, ул. Никола Въжаров  8, 3, 2, 6, 1, 5, 4, ул. Орлица  12, 4, 3, 5, 6, 10, Кафе, 8, ул. Пробуда  1, 2, ул. Пролет  22, 28, 9, 36, 62, 50, 35, 32, 47, 57, 52, 7, 26, 48, 23, 14, 64, 39, 18, 33, 42, 46, 11, 43, 24, 37, 29, 20, 45, 19, 34, 16, 56, 58, 60, 17, 41, 40, 54, 27, 13, 21, 66, 38, 30, 25,  ул. Пролетарска  1, 4, 3, 2, ул.  Спортист  5, 7, 6, 2, 3, 10, 1, 4, ул.  Стоян Лудев  4, 7, 24, 16, 22, 2, 18, 12, 1, 8, 9, 11, 6, 3, 10, 13, 5, 21, 20, 19, 17,  ул. Христо Ботев  19, 1, 23, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 11, 3, 5,  ул. Христо Смирненски  13, 5, 11, 4, 9, 3, 1, 2, 7,    Мичевица, Черква, Плаж, Кафе

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Смоличано: Махала Бачовска, Махала Беловинска, Махала Габерлийска, Махала Гьоревци, Махала Каргалий, Махала Мангелска,  Махала Миринска, Махала Райков Рид,  Махала Реката,  Махала Св.Ана,  Махала Сделище,  Махала Хаджийска,  Махала Чифлико,  Махала Чорбаджийска,  Махала Чукарлийска,  Махала Юговци

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Страдалово: Мах.Борачичка,  Мах.Геберо,  Мах.Дъбовска, Мах.Заячка, Мах.Иванковци, Мах.Кьосевци, Мах.Лингурска, Мах.Логодашка,  Мах.Нечемска, Мах.Орничарска, Мах.Пешовска,  Мах.Реката,  Мах.Рудишка,  Мах.Рудище,  Мах.Стамболийска,  Мах.Шаинска,  Мах.Ширилийска,  Мах.Шияне,  Мах.Шиячка

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Тишаново: Мах.Божковци,  Мах.Воденица,  Мах.Гълъбовска,  Мах.Ивановска,  Мах.Качанска,  Мах.Колевска,  Мах.Митковска,  Мах.Найденци,  Мах.Новковска,  Мах.Реката,  Мах.Тутковска,  Мах.Хайдушка,  Мах.Цървилото,  Мах.Янчовска,  Местност Соборището

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Църварица:   Мах.Гракалска,  Мах.Карадачка,  Мах.Копривен,  Мах.Реката,  Мах.Укалска

На 18.05.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Търсино

На 18.05.2020 г. /10:01 – 12:30 ч./ –  Илия:   ПИ 080002

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Богослов:   037149,  Махала Топилата,  Местност Саманли Баир,  Попова Ливада

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кюстендил:   Абоба,  Осоговска Планина,  Белият Камък  32,  Местност Планина Осогово  Лагер, Лифт/ Хижа Осогово,  Местност Ръжеве,  Вила, Вила,  Местност Самали Баир  384, 103, 90, Вила, 147, 134, 182, 72, 105, 106, 109, 153, 464, 73, 147, 137, 133, В148, 130, 123, 122, 128, 163, 175, 156, Вила 152, 238, 124,  Местност Хисарлъка  45, 11, 6, 5, 67, 87, 29, В-41, 10, 40, 36 Вила, 13, 184, 4, 176, 100, 75, Барака, 28, 21а, 44, 26, 101, Вила, В-17, 35, 24, 12, 15, Резиденция, Вила, 178, В-33, 22, 144, 120, 8, 155, 14, 151, 20а, 126, 10, 91, 139, 118, 35,    Бунгало

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Ново Село,  Общ. Кюстендил: Махала Двете Реки

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Раково, Общ. Невестино: Махала Зидинци,  Махала Чеканец

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Савойски: Махала Бреза, Махала Пелтечка,  Местност Предела

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Сажденик: Махала Златанска

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Слокощица:   247,  № 021067 Местност Дупката, ул. Александър Димитров  1, 18, 22, 12в, 19, 17, 16, 20, 6, 9, 12б, 15, Вила, 12, 3, 12а, 11, 14, 7, 5, 21, 8, 24, 1, 4, 12, Вила, 10, 2, ул. Васил Левски  7, 3, ул. Георги Кръстев  112, 108, 116, 87, 114, 85, 106, 110, 22, 25, 10, 27, 13, 15, 51, 16, 24, 33, 4, 28, 20, 18, 14, 32, 5, 1, 3, 42, 43, 47, 11, 9, 40, 23, 30, 45, 38, 21, 19, 41, 29, 26, 36, 6, 12, 7, 37, 31, 70, 71, 67, 76, 96а, 74, 75, 59, 94, 72, 57, 79, 84, 80, 81, 48, 60, 104, 64, 82, 96, 61, 65, 66, 92, 100, 78, 73, 88, 63, 62, 58, 102, 53, 86, 77, 50, 98, 69, 83, 90, 52, 68, 55, ул. Георги С. Раковски  2, ул. Димитър Канин  22, 28, 27, 4, 15, 2, 11, 20, 3, 23, 31, 37, 19, 21, 7, 16, 10, 9, 18, 2 Магазин, 25, 33, 35, 1, 6, 17, 26, 30, 14, 5, 24, 12,  ул. Ивайло  11, 15, 13, 6, 17, 9, 5, 4, 8, 3, 1, 19, 7, 2, ул. Иглика  1, 5, 4, Вила, 2, 7, 3, ул.  Калоян  6, 5, 2, 3, 4, 8, 1, ул.  Кирил и Методий  1, 2, 4, 6, 8,  ул. Кубрат  2,  Махала Диновска,  Махала Маркова,  Махала Рошковци,  Местност Галеница,  Местност Змиярника  41, 25, 42, 37,  Местност Реката,  Местност Саманли Баир,  Местност Чадъра, ул. Мичурин  2, 1, 4, ул. Мусала  2, ул. Опълченска  4, 13, 3, 2, 6, 9, 15, 10, ул.  Осоговска  6, 8, 3, 10, 7, 5, ул. Пролет  7, 4, 10, 1, 8, 9, 5, 12, 6, 2, 16, 3, ул. Радецки  1, 2, ул. Руен  2, 6, 4,  ул. Синчец  6, 13, 14, 15, 6, 2, 4, 3, 11, 7, 9, 1, ул.  Стефан Караджа  1, 2, 3, 6, ул. Теменужка  14, 18, Вила, 7, 16, 15, 1, 20, 3, 17, 5, 10, 4, 13, 9, 11, 8, 23, 12, ул. Хайдушка Ливада,  ул. Шипка  11, 26, 7, 12, 3, 22, 24, 13, 2, 16, 40, 5, 28, 18, 10, 20, 30, 8, 32, 1, 14, Хале, Работилница, Метален Цех, Сушилна, Уч.стол, Стом. кабинет, Аптека, Детска Градина, Кафе, Черква, Поща, Училище, Бет.възел

На 18.05.2020 г. /12:16 – 12:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Цървена Ябълка: Таскова Плевня

На 18.05.2020 г. /12:16 – 15:00 ч./ –  Раково,  Общ. Невестино:   Махала Зидинци,  Махала Ковачка,  Махала Чеканец

На 18.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Горна Брестница: Влахов Дол,  Местност Влахов Дол

На 18.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 19.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./   На 22.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Местност Влахов Дол  Бунгало, 37, 65, Парцел VI-4, 36а, 16, 67,  Прогона

На 18.05.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./   На 19.05.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./   На 20.05.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./   На 21.05.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./   На 22.05.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./ –  Соволяно:   Егълница,  Местност Долбин, Битовка, Склад, Магазин, Обор, Кантар

На 19.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Буново,  Общ. Кюстендил

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.