Община Дупница обяви конкурс за избор на директор на ДГ„Слънце“. От няколко години детското завeдение се ръководи от временно изпълняващ длъжността директор в лицето на Мария Копанарова, тъй като и на повторния конкурс за титуляр тогава липсваха кандидати. Настоящият конкурс се провежда по установения ред на два етапа- допускане по документи и интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години“. Сред условията е кандидатите да имат поне 5 години учителски трудов стаж Документите се приемат от 18 май до 19 юни включително в деловодството на Община Дупница. Директорът на детската градина „Слънце“ освен основната сграда, ще ръководи и новата детска градина в жк. “Бистрица”, която от есента ще отвори врати.