• Полски електрически микроавтомобил с променлива следа и сменяеми акумулатори