Дежурни лица от община Благоевград продължават да съблюдават за спазване на указанията и схемите за движение по определени маршрути в градската градина при хотел „Ален мак“, парк „Бачиново“ и парк „Даме Груев“.

Организацията с 20 дежурни лица на ден беше създадена от Община Благоевград от 4 май. Графикът е изготвен с непедагогическия персонал от 13-те детските градини в Благоевград, в часовия диапазон от 09:00 часа до 19:00 часа.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности Василиса Павлова поясни, че дежурните следят и за спазване на задължителните правила като носенето на предпазни маски, спазването на дистанция. Забранява се сядането на пейки, използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците, употребата на алкохол.

Дежурствата към Оперативния щаб са до 14 юни. При промяна в епидемичната обстановка и разпоредбите на Министерство на здравеопазването, организацията ще бъде променена.